Oikeutesi käyttää kansallista vähemmistökieltä

Jos kuulut kansalliseen vähemmistöön – saamelaisiin, ruotsinsuomalaisiin tai tornionlaaksolaisiin – sinulla on oikeus käyttää omaa kieltäsi ollessasi yhteydessä Kauppakollegioon (Kommerskollegium).

Jos asut kielen hallintoalueella, sinulla on oikeus käyttää suomea, meänkieltä ja saamea asioidessasi Kauppakollegion kanssa. Saat suullisen ja kirjallisen vastauksen samalla kielellä. Tämä koskee esimerkiksi tilanteita, joissa olet osapuolena tai osapuolen edustajana asiassa. Asian on liityttävä kielesi hallintoalueeseen. Kauppakollegion kanssa käsiteltävä asia voi koskea esimerkiksi tuontilisenssejä, hankintaa tai henkilöstön nimittämistä.

Suomen, meänkielen ja saamen hallintoalueet

Täältä näet, mitkä kunnat, maakäräjät ja alueet kuuluvat eri hallintoalueisiin.

Tänne voit ottaa yhteyttä

Jos Kauppakollegio ei mielestäsi noudata lakia, voit ottaa yhteyttä Tukholman läänin lääninhallitukseen tai saamelaiskäräjiin, jotka valvovat lain noudattamista. Saamelaiskäräjät vastaa saamen kielestä ja lääninhallitus Tukholmassa muista kielistä.

Tukholman läänin lääninhallituksen työ kansallisten vähemmistöjen parissa
Puh. 08-785 40 00

Saamelaiskäräjät
Puh. 0980-780 30

Kauppakollegion osoite

Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm

Käyntiosoite
Drottninggatan 89

Puhelin: 08–690 48 00
Faksi: 08–30 67 59
S-posti: registrator@kommerskollegium.se
Organisaationumero: 202100–2007