Exportera fisk eller fiskprodukter till Sydkorea

Sedan avtalet trädde ikraft år 2011 trappas Sydkoreas tullar på fisk från EU ner successivt. En del fisk och fiskprodukter är dock helt undantagna från tullavveckling.

Exempel på varor som idag är tullfria när de importeras in till Sydkorea är kaviarersättning och färsk, kyld eller saltad sill och strömming.

Makrill och drakhuvudfisk har en speciell nedtrappning av tullen på 10 procent under 12 respektive 10 år. En preferentiell tullkvot finns för "flatfish" där tullen kommer att vara fullt liberaliserad år 2023. Principen först till kvarn gäller för tilldelning av kvoten. De finns även några få fiskprodukter som är helt undantagna från tullsänkningar.

Det här gäller för just din vara

För att ta reda på vad som gäller för just din vara rekommenderas att du besöker kommissionens webbplats Access2Markets, där det finns flera verktyg som som ska underlätta för europeiska företag som vill exportera eller importera. I databasen kan du hitta Sydkoreas exakta importtullsats för din produkt. Gör så här:

  1. Gå till Access2Markets.
  2. Fyll i Ursprungslandet och sedan "Sydkorea" i fältet för destinationsland (country of destination)
  3. Fyll i produktnamnet eller HS-koden/tull-koden i fältet "Product name or HS code" och klicka på "Search".
  4. I sökresultatet hittar du din produkts tullkod och olika typer av importtullar. Den tullsats som är relevant för dig finns i kolumn EU, som listar tullar som tillämpas för importer till Sydkorea av produkter som har ursprung i EU. De tullsatser som är relevanta för dig är i kolumnerna MFN, som listar importtullar utanför avtalet mellan EU och Sydkorea, samt kolumn EU, som listar importtullar inom avtalet.

Det är alltså tullen som är angiven under "EU" som gäller om din vara uppfyller avtalets ursprungsregler. För att få tullfrihet måste nämligen produkternas ursprungsregler uppfyllas och rätt dokumentation måste skaffas fram. Läs mer om ursprungsreglerna och ursprungsbevis.