Kapitel 11: Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer

Det här kapitlet skapar ett ramverk som skulle kunna göra det möjligt för EU och Kanada att erkänna varandras yrkesmässiga kvalifikationer. Som ett exempel skulle det kunna innebära att en yrkesverksam advokat som är auktoriserad i ett EU-land i framtiden även kan utöva sina juridiska tjänster i Kanada. Genom avtalet skapas ett ramverk för att underlätta ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Det är sedan upp till berörda myndigheter eller yrkesorganisationer inom både EU och Kanada att förhandla fram ett förslag om så kallade ömsesidigt erkännande som sedan kan integreras i Ceta.