Så anmäler du handelshinder

Har du stött på problem i handeln med andra länder? Då kan du anmäla det till Kommerskollegium. Vi tar hand om ärendet och undersöker möjliga lösningar på problemet. Vi samarbetar med Utrikesdepartementet, EU-kommissionen, branschorganisationer och de svenska ambassaderna i de här frågorna.

Handelshinder i länder utanför EU

Handelshinder är alla typer av myndighetsåtgärder som hindrar eller försvårar handeln med varor och tjänster vid import och vid export. Det kan bland annat röra sig om oberättigade krav på

  • dokumentation och märkning av produkter
  • tullar, skatter och avgifter
  • betungande tullprocedurer
  • import- respektive exportförbud
  • offentlig upphandling
  • licenser
  • hinder för tjänster och investeringar.

Handelshinder på EU:s inre marknad

Handelshinder på EU:s inre marknad kan finnas i form av nationella lagar och regler som begränsar de fria rörligheterna. De kan också uppstå genom att nationella myndigheter tolkar och tillämpar EU-regler på ett sätt som strider mot EU-rätten och som påverkar den fria handeln. Handelshinder inom EU kan till exempel vara när ett företag upplever problem med momsbetalningar eller med att sälja sina varor i ett annat EU-land på grund av tolkningen av klassificeringsregler och standarder för en redan godkänd produkt. Det kan också vara när ett tjänsteföretag upplever svårigheter med att använda ett annat lands myndighetstjänster.

Inom EU finns ett nätverk, Solvit, som kostnadsfritt hjälper företag och privatpersoner att lösa problem som de stöter på i kontakter med myndigheter inom EU. Solvit Sverige finns vid Kommerskollegium.
Läs mer om Solvit Sverige.

Har du stött på problem i handeln?

Anmäl det till oss så undersöker vi om problemet går att lösa.

Registrator

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Relaterad information

Handelshinder som EU-kommissionen arbetar med just nu

Rapportera handelshinder till EU-kommissionen

Kostnadsfri hjälp att lösa dina problem inom EU