Ursprungsregler och ursprungsintyg i EU-Sydkoreas frihandelsavtal

För att mottagaren av varorna ska kunna importera dem tullfritt eller med nedsatt tull måste varorna uppfylla reglerna om ursprung i avtalet. Dessutom måste importören kunna bevisa ursprunget med en ursprungsdeklaration. Här får du som importör tips om några viktiga delar i avtalet som du behöver förhålla dig till.

För att mottagaren av varorna ska kunna importera dem tullfritt eller med nedsatt tull måste varorna:

  • ha sitt ursprung i EU eller i Sydkorea
  • åtföljas av en ursprungsdeklaration
  • direkttransporteras

Kriterierna för att bestämma ursprung beskrivs för varje produkt i de produktspecifika reglerna i avtalets ursprungsprotokoll.

Grundregeln för att en vara ska få ursprung är att den antingen är helt framställd (wholly obtained), vilket mestadels gäller olika råvaror och livsmedel, eller att den genomgått en tillräcklig bearbetning (sufficient production/sufficiently processed) i EU eller Sydkorea.

Tillräcklig bearbetning

Det finns tre grundprinciper för att bestämma tillräcklig bearbetning:

  • nummerväxlingsregel
  • värderegel
  • särskilt tekniskt bearbetningskrav

Olika produkter har olika bearbetningskrav, vissa har till och med två olika alternativa metoder.

Guide för att själv ta reda på ursprungsreglerna

Använd kommissionens guide för att ta reda på ursprungsreglerna i handeln med Sydkorea: Rules of origin self-assessment

Ursprungsdeklaration

En ursprungsdeklaration är en särskild formulering som anges på fakturan eller annat kommersiellt dokument där varorna kan identifieras. Exportörer ska själva utfärda en ursprungsdeklaration. För att ha rätt att göra det måste de ansöka om status som godkänd exportör hos Tullverket, om exportsändningens totala värde överstiger 6000 euro. Om exportsändningens värde understiger 6000 euro kan exportören utfärda en ursprungsdeklaration utan tillstånd från Tullverket. Det finns ingen gräns för antalet sändningar på högst 6000 euro som kan exporteras.

Observera! Ursprungscertifikat EUR.1 inte går att använda i handeln med Sydkorea.

Ursprungsdeklarationens formulering i frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

På svenska:

"Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1, se nedan)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2, se nedan)."

På engelska:

"The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ... (1, se nedan)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2, se nedan) preferential origin."

Fyll i följande:

Om ursprungsdeklarationen upprättas av en godkänd exportör måste den godkände exportörens tillståndsnummer anges i detta utrymme. Om ursprungsdeklarationen inte upprättas av en godkänd exportör, ska texten utelämnas.

Produkternas ursprung ska anges. Till exempel EU.

Information om att skaffa rätt bevis om att varan uppfyller ursprungsreglerna på Tullverkets webbplats.

Regeln om direkttransport gäller

Enligt avtalet med Sydkorea gäller direkttransportregeln. Regeln betyder att en försändelse måste gå direkt från avsändarland till slutdestination utan att splittras eller bearbetas ytterligare på vägen. Det är till exempel inte möjligt att lasta om varorna i ett annat land (till exempel på en hubb i Singapore eller Hongkong) innan de sänds vidare till sin slutdestination.

Vill du veta mer om hur ursprunget avgörs på din vara?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Anna Egardt

Telefon: 08-690 48 68

Öppna eller stäng kontaktformuläret