Så här tillämpar du avtalet

Avtalet trädde i kraft den 1 februari 2019 och innebär att tullar avvecklas för de flesta varor. Svenska företag får förbättrad tillgång till Japans marknad för offentlig upphandling. Japan har åtagit sig att använda internationella standarder och globala riktlinjer i större utsträckning. Avtalet underlättar också för affärsresenärer.