Sök dokument

Vill du få en bild av vilka handlingar som har kommit in till eller sänts ut från Kommerskollegium under en viss period gör du det enklast genom funktionen Sök dokument.

Om du är intresserad av en speciell fråga kan du skriva in ett nyckelord i sökrutan. Det går bara att söka på ett ord i taget. Här kan du också välja att filtrera på dokument där det finns filer som du kommer åt direkt genom e-diariet (välj ja i rutan fil).

Alla dokument och filer är inte åtkomliga via e-diariet. Ärenden knutna till våra styr- och stödprocesser, upphandlingar eller där förhandlingar pågår publiceras inte.

Om du vill ställa frågor eller begära ut handlingar – hör av dig till vår registrator: registrator@kommerskollegium.se.