Så läser du ursprungsreglerna i avtalet mellan EU och Japan

Ursprungsreglerna finns samlade i ursprungsprotokollets kapitel 3 (regler om ursprung och ursprungsförfaranden) samt bilagorna 3A till 3F.

Relevant information i ursprungsprotokollet

Sektion A (art. 3.1–3.15) innehåller generella villkor som gäller för alla produkter, exempelvis kumulation, helt framställda produkter och otillräcklig bearbetning.

Sektion B (art. 3.16–3.29) innehåller villkoren för att bevisa och verifiera ursprung.

Bilaga 3-B listar de produktspecifika bearbetningskraven som måste uppfyllas för att varan ska få ursprungsstatus. För att hitta vilken regel som gäller för just din vara krävs det att du vet vilket HS-nummer produkten har.

Introducerande noter och begreppsförklaringar

Det är inte alltid enkelt att läsa och förstå de olika artiklarna och paragraferna i ursprungsprotokollet, men det finns hjälp att få. Artikel 3.1 innehåller definitioner av vanligt förekommande begrepp och i de introducerande noterna till bilaga 3-A finns både begreppsförklaringar och exempel.

Tillräcklig bearbetning ("sufficient production")

Grundregeln för att en vara ska få ursprungsstatus är att den antingen är helt framställd (gäller mestadels olika råvaror och livsmedel) eller att den genomgått en tillräcklig bearbetning inom frihandelsområdet (EU och Japan).

Vad är då en tillräcklig bearbetning?

Det bestäms av de produktspecifika reglerna i bilaga 3. Det finns tre grundprinciper: nummerväxlingsregel, värderegel eller särskilt tekniskt bearbetningskrav. Olika produkter har olika bearbetningskrav, vissa har till och med två olika alternativa metoder som går att välja mellan.

Produktspecifika regler, bilaga 3-B

Helt framställd - Tillverkning vid vilken allt använt material ska vara så kallat "helt framställt". Se definitionen för "helt framställt" i artikel 3.3 i kapitel 3.

Nummerväxlingsregel - Ändring från vilket annat kapitel (två siffror – förkortas CC)/rubrik (fyra siffror – förkortas CTH)/undernummer (sex siffror – förkortas CTHS) som helst. Nummerväxling betyder att du kan importera material som inte har ursprung och använda i produktionen förutsatt att den färdiga produkten har ett annat HS-nummer/tullkod än materialet.

Värderegel – det finns två typer av värderegel i avtalet. Det är fritt att välja vilken som helst av de två reglerna.

  1. Den ena begränsar hur mycket icke-ursprungsmaterial som kan användas i tillverkningen (MaxNOM). Om ursprungsregeln säger 45 procent MaxNOM betyder det att du maximalt får använda 45 procent icke-ursprungsmaterial av produktens pris fritt fabrik (Exworks) inom frihandelsområdet för att varan ska få ursprung. Notera att procentsatsen kan variera beroende på produkt.
  2. Den andra utgår från regionalt värdeinnehåll (RVC) och sätter en gräns för hur mycket av produktens pris fritt ombord (FOB) som måste tillföras i frihandelsområdet. RVC 45 procent betyder alltså att du behöver tillföra 45 procent av FOB för att varan ska få ursprungsstatus. Notera att procentsatsen kan variera beroende på produkt.

Information angående hur man räknar fram procentsatserna finns i anmärkning 4 i bilaga 3-A.

Särskilt tekniskt bearbetningskrav – Här är det svårt att ge ett generellt exempel då de tekniska reglerna ser olika ut beroende på produkt. Textilier och kemikalier är två kategorier som ofta har särskilda tekniska regler. Dessa finns specificerade i anmärkning 5 i bilaga 3-A.

Guide för att själv ta reda på ursprungsreglerna

Använd EU-kommissionens guide för att ta reda på ursprungsreglerna i handeln med Japan: Rules of origin self-assessment

Christopher Wingård - webb 1-1.jpg

Vill du veta mer om hur ursprunget avgörs på din vara?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Christopher Wingård

Telefon: 08-690 48 61

Öppna eller stäng kontaktformuläret