Ursprungsregler i frihandelsavtal ger sänkt eller ingen tull vid varuimport

Ursprungsregler används för att bestämma en varas ekonomiska ursprung, det vill säga de avgör vilket land eller region en vara kommer ifrån. Om en vara uppfyller reglerna om ursprung i ett frihandelsavtal kan den importeras till lägre eller ingen tull. 

Om en vara omfattas av ett handelsavtal är det viktigt för tillverkaren att uppfylla kraven på ursprung. Ursprunget måste sedan kunna bevisas för tullmyndigheten i det importerande landet. Då kan varan importeras till lägre eller ingen tull. 

Så avgörs en varas ursprung

Det finns flera metoder för att fastställa en varas ursprung, så kallade bearbetningsregler. Var och en av bearbetningsreglerna kan användas fristående eller i kombination med varandra, beroende på vilket handelsavtal som tillämpas. Eftersom varje handelsavtal förhandlas fram utifrån sina unika förutsättningar, kan reglerna om bearbetningsregler skilja sig åt från avtal till avtal. Dessutom har olika typer av varor olika metoder för att bestämma ursprung.

De olika bearbetningsreglerna för att bestämma ursprung:

 • Om varan får en ny tullkod.
  Varje vara klassificeras med en särskild tullkod enligt det så kallade harmoniserade systemet (HS-nummer). Om en insatsvara eller ett material byter tullkod när den bearbetas räknas den som en ny produkt och får ursprung där bearbetningen skedde (nummerväxlingsregeln).
 • Om varan tillförs tillräckligt mycket värde.
  En vara får ursprung om tillräckligt stor andel av produktens fabrikspris (ex-works) har tillförts inom frihandelsområdet (värderegel). Regeln kan skrivas på två sätt, antingen sätts en maxgräns (i procent) för tillåten mängd icke-ursprungsmaterial eller för hur mycket regionalt värde som måste tillföras inom frihandelsområdet.
 • Om varan har genomgått en särskild teknisk bearbetning.
  En viss teknisk bearbetning i tillverkningsprocessen kan vara ursprungsgrundande (särskilda tekniska bearbetningskrav). Det kan gälla för vissa produkter, som exempelvis kemikalier, som har en unik tillverkningsprocess. Också textilier och klädesplagg har ofta särskilda tekniska bearbetningskrav.
 • Om varan är helt framställd i landet.
  Produkter som tagits från marken, vattnet eller växt upp i landet har sitt ursprung där. Det gäller uteslutande för jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Så bevisas en varas ursprung

Varans ursprung bevisas med ett ursprungsbevis som följer med varan vid import. Det är tullmyndigheterna i det importerande landet som kontrollerar beviset (i Sverige Tullverket). 

Det finns olika sätt att bevisa ursprung:

 • Ursprungscertifikat – den mest traditionella metoden. Exportören fyller i ett särskilt certifikat som sedan stämplas och signeras av behörig myndighet. Certifikatet måste följa med varuförsändelsen.
 • Ursprungsdeklaration – kan användas av EU-exportörer med status som godkänd export. En ursprungsdeklaration består av en kort text som ställt ut på ett kommersiellt dokument som medföljer försändelsen, exempelvis en faktura.
 • REX (Registered Exporter System) – ett system där exportörer ansöker om ett särskilt registreringsnummer i en elektronisk databas som sedan anges vid export inom frihandelsavtalsområdet.
 • Importörens kunskap (importers knowledge) – ett nytt alternativ där importören kan stå för ursprungsbeviset. Systemet liknar en ursprungsdeklaration med den skillnaden att det är importören och inte exportören som ställer ut beviset. Systemet introducerades i handelsavtalet med Japan och kommer troligen att användas i flera nya handelsavtal framöver. 
Christopher Wingård - webb 1-1.jpg

Vill du veta mer om hur ursprunget avgörs på din vara?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Christopher Wingård

Telefon: 08-690 48 61

Kontaktformulär

Relaterad information

Guide: Ta reda på ursprungsreglerna i handeln med Kanada, Japan och Sydkorea

Mer om att bevisa ursprung i tullen