Varuhandel – villkor i Ceta-avtalet

EU:s frihandelsavtal med Kanada, Ceta, innebär att 99 procent av varuhandeln mellan EU och Kanada blir tullfri inom sju år. Ta hjälp av våra guider för att se hur just dina varor påverkas.

Guide steg för steg: Får min vara sänkt tull i och med Ceta?

Gå till vår exportguide

Gå till vår importguide

Industrivaror

De flesta industrivaror är tullfria till import både till EU och Kanada. Men det finns undantag, till exempel vissa fordon och viss fisk. Efter sju år blir samtliga industrivaror tullfria för både import till Kanada och EU. För fryst torsk och bearbetade räkor öppnar EU en tullfri kvot.

Jordbruksprodukter och livsmedel

Även de flesta jordbruksprodukter och livsmedel blir tullfria. Vissa produkter kommer att bli tullfria efter en övergångsperiod. För några produkter förbättras marknadstillträdet endast genom tullkvoter, det vill säga tullfrihet för en begränsad kvantitet. Tullkvoter gäller för till exempel ost till Kanada och nötkött till EU. Vissa produkter, bland annat kyckling och ägg, får inga tullsänkningar alls genom Ceta.

Dokument och krav 

För att kunna dra nytta av de sänkta tullsatserna under Ceta behöver exporterande EU-företag ett Rex-nummer.  Information om att ansöka om ett Rex-nummer hos Tullverket

Läs mer om vilka dokument och krav som gäller för att importera till eller exportera från Sverige på Tullverkets webbplats.

Handelsstatistik

Ta reda på hur varuhandeln mellan Sverige och Kanada ser ut. Gå till våra sidor med interaktiv handelsstatistik: Sveriges utrikeshandel i siffror