Indonesien–EU – förhandlingar om frihandelsavtal pågår

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Indonesien startade 2016. Sedan dess har det hållits återkommande förhandlingsrundor. Trots framsteg på flera områden kvarstår många svåra frågor i förhandlingarna mellan parterna. Därför finns det inga prognoser för när avtalet kan bli klart.

Avsikten är att nå ett brett avtal där det inte bara ingår avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, immaterialrätt, konkurrens och hållbar utveckling.

  • Sveriges export till Indonesien består främst av pappersmassa och pappersavfall och maskiner för tillverkning av detta. Även transportmedel och då främst lastbilar och specialfordon är viktiga ur exportsynpunkt.
  • Sveriges import från Indonesien utgörs främst av kläder, skor samt motorcyklar, cyklar och maskiner.
  • När det gäller tjänstehandeln med Indonesien finns det ingen tillförlitlig och tillräckligt detaljerad statistik.

Hållbarhet en del i avtalet

Hållbar utveckling är viktigt i förhandlingarna med Indonesien och därför förhandlar parterna om ett hållbarhetskapitel inom ramen för avtalet. Avtalsparterna kan på detta sätt utnyttja frihandelsavtalets potential och styrmedel för att stärka åtaganden på hållbarhetsområdet och samtidigt främja dialog och samarbete mellan parterna.

Ambitionen är ett regionalt frihandelsavtal

Regionala förhandlingar mellan EU och Association of Southeast Asian Nations (Asean), där Indonesien är ett av medlemsländerna, startade 2007. Tanken då var att EU och Asean som region skulle förhandla om ett frihandelsavtal. Efter att dessa förhandlingar kört fast 2009 beslutade sig EU för att istället starta bilaterala förhandlingar med de Aseanländer som var redo. Först ut var Singapore i början av 2010 och sedan följde Malaysia, Vietnam, Thailand och Filippinerna. Ambitionen på sikt är dock fortfarande att åstadkomma ett avtal mellan EU och Asean som region.