Om oss på minoritetsspråken och teckenspråk

Här får du kortfattad information om Kommerskollegiums verksamhet. Samma information finns på minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, jiddisch och romska på undersidorna.

Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel.

Vi arbetar för en fri, öppen handel med klara spelregler samt för fri rörlighet på EU:s inre marknad. Vi förser regeringen med beslutsunderlag, utredningar och yttranden samt deltar i internationella möten och förhandlingar. Målet för vårt arbete är att bidra till en väl fungerande inre marknad, en extern handelspolitik i EU som bygger på frihandel samt ett öppet och starkt multilateralt handelssystem.

Målen för vårt arbete är att bidra till:

  • en väl fungerande inre marknad
  • en extern handelspolitik i EU som bygger på frihandel
  • ett öppet och starkt multilateralt handelssystem.


Vi är cirka 90 anställda och vårt kontor ligger i Stockholm.