Sanktioner mot Haiti

EU har infört sanktioner mot ett antal personer och organisationer på Haiti. Det innebär att det är förbjudet att uppfylla krav från ett antal personer och företag. I vissa fall kan undantag från sanktionerna göras. På den här sidan får du reda på vilka generella undantag som är tillåtna.

Sanktionerna gäller personer och företag på Haiti som finns angivna i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 917 (1994) som antogs den 6 maj 1994.

Påverkar EU:s sanktioner dig?

På EU:s hemsida EU Sanctions Map finner du den senaste informationen om sanktionerna, rättsakterna som reglerar åtgärderna och vilka personer och organisationer som omfattas av frysningar. Observera att frysningar också omfattar organisationer som på olika sätt kontrolleras av dessa personer och organisationer.

EU Sanctions Map

Generella undantag som inte kräver beslut från Kommerskollegium

  • Krav får uppfyllas om kravet avser avtal eller transaktioner, med undantag från finansiella garantier eller motgarantier, om man inför domstol i en medlemsstat kan visa att kravet godkändes av parterna före den 6 maj 1994.
  • Krav på betalning enligt ett försäkringsavtal som avser en händelse som inträffat före den 6 maj 1994.
  • Betalningar av krav där betalningen kommer att frysas.
  • Lön enligt ett anställningsavtal enligt rättsordningen i en medlemsstat i EU.
  • Betalningar för varor som exporterats från Haiti innan åtgärder beslutats enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 917 (1994).

Andra svenska myndigheter som ansvarar för sanktioner

Sanktioner mot personer, såsom frysta pengar eller andra ekonomiska resurser