Risk för olika regler efter brexit

EU och Storbritannien har inte kommit överens om att acceptera varandras regelverk på jordbruks- och livsmedelsområdet som likvärdiga. Det innebär att frihandelsavtalet, till skillnad från många andra frihandelsavtal, helt saknar bestämmelser om likvärdighet på detta område.

EU:s frihandelsavtal med Kanada och med Mercosur-länderna innehåller riktlinjer för hur parterna ska bedöma varandras regelverk på jordbruks- och livsmedelsområdet. När regelverken uppfyller samma skyddsnivå ska de kunna ses som likvärdiga. Även om sådana överenskommelser i praktiken ofta har begränsad effekt, ger de åtminstone möjligheter att använda likvärdighet som ett verktyg för att förenkla handeln.

Men sådana bestämmelser saknas helt i frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien. I avtalsförhandlingarna ville EU att Storbritannien skulle anpassa både nuvarande och framtida lagstiftning till EU:s lagstiftning. Storbritannien ville å sin sida hålla fast vid sin rätt att besluta om egna regler på jordbruks- och livsmedelsområdet. Resultatet blev då att avtalet helt saknar bestämmelser om likvärdighet.

Regelskillnader kommer att uppstå

Både EU och Storbritannien har alltså rätt att förändra sin lagstiftning hur de vill, så länge de respekterar sina åtaganden i Världshandelsorganisationen. Idag är reglerna på jordbruks- och livsmedelsområdet rätt lika, eftersom Storbritannien tidigare ingått i EU:s inre marknad. Men om Storbritannien förändrar sin lagstiftning kommer regelskillnader att uppstå mellan de två marknaderna. Detsamma gäller om EU förändrar sin lagstiftning utan att Storbritannien genomför motsvarande anpassning.

Förutom gränskontroller och intygskrav är det här ytterligare en aspekt som kan försvåra för företag att handla med Storbritannien. Det är därför viktigt att företag följer förändringar i lagstiftningen både i Storbritannien och EU. Storbritannien har aviserat att befintliga regelverk kommer att ses över på flera områden, bland annat gäller det djurtransporter, genteknik och näringsdeklarationer för livsmedel.

Regelskillnader finns redan

Det finns exempel på regelskillnader redan nu.

Ett exempel är att Storbritannien har infört striktare regler för växtskadegöraren Xylella fastidiosa, vilket påverkar importen till Storbritannien av vissa träd, buskar, kryddväxter med mera. Anledningen till de skärpta reglerna är att bakterien ännu inte har spårats i Storbritannien samtidigt som utbrott har förekommit i flera medlemsstater i EU, bland annat Frankrike och Italien.

Ett annat exempel är att EU:s nya lagstiftning för import av sammansatta livsmedel började gälla i april 2021 utan att Storbritannien har infört motsvarande ändring. EU:s nya lagstiftning innebär att krav på intyg och gränskontroll införts för alla sammansatta livsmedel med animaliska ingredienser, oavsett mängd. Detta innebär en skärpning av den tidigare lagstiftningen.