Juridiska tjänster efter brexit

Frihandelsavtalet omfattar de flesta tjänster och ett exempel är juridiska tjänster. EU och Storbritannien har enats om att tillåta vissa juridiska tjänster från den andra parten.

Avtalet omfattar de juridiska tjänster som relaterar till internationell lag eller till den lag där tjänsteleverantören är auktoriserad. För en brittisk jurist är detta brittisk lag, för en jurist i ett EU-land är detta nationell lag eller EU-lag.

Det finns fortfarande svenska eller brittiska lagar och regler som påverkar förutsättningarna för att sälja juridiska tjänster till brittiska kunder. Det är därför viktigt att ta reda på vilka ytterligare tillstånd och auktoriseringar som krävs för din verksamhet.