USA-EU – handelsförhandlingar pausade

Handeln mellan USA och EU är omfattande. USA är EU:s största handelspartner och det finns ett nytt samarbete mellan parterna där länderna gjort uttalanden om en fördjupad relation.

Handeln mellan USA och EU motsvarar idag en tredjedel av världshandeln och de två ekonomierna står för sammanlagt 50 procent av världens BNP. USA är en av Sveriges största handelspartners.

För närvarande pågår inga frihandelsavtalsförhandlingar mellan EU och USA. Det senaste försöket avslutades 2016. 2021 startades i stället ett initiativ till ett förnyat samarbete mellan parterna, Trade and Technology Council, TTC. Syftet är att fördjupa och utöka handel och investeringar, att främja samarbete inom bland annat digitalisering och standardisering. TTC har tio arbetsgrupper, från globala handelsutmaningar till klimatvänlig teknik.

En utmaning för TTC är skillnaderna i regelsystem mellan EU och USA som försvårar diskussionen om standarder för produkter. Det finns dock möjligheter inom områden som inte är så reglerade ännu, till exempel ny teknik, där arbetet inom TTC skulle kunna bidra till att minska fragmentering, underlätta för företag att bedriva handel och stödja en grön omställning.
Läs mer om samarbetet här: Supporting the Green Transition through Regulatory Cooperation within the Trade and Technology Council (TTC)

Inom ramen för TTC har EU och USA beslutat att parterna ska arbeta för att stödja Ukraina genom fortsatta sanktioner mot Ryssland och genom att undersöka hur möjligheterna till ökad handel med Ukraina kan se ut. Utöver har parterna antagit en vision för hållbarhet, där de förbehåller sig att samarbeta för att främja spridningen av grön teknologi.

Mellan EU och USA råder en pågående handelskonflikt om tullar på stål mellan USA och EU. Handelskonflikten mellan EU och USA