USA-EU – handelsförhandlingar pausade

Den dåvarande amerikanska presidenten Donald Trump och Jean-Claude Juncker, dåvarande ordförande för EU-kommissionen, uttalade sig gemensamt i juli 2018 om att arbeta för att ta bort tullar på industrivaror och samarbeta om regulativa frågor och standarder.

Det gemensamma uttalandet markerade en ny fas i EU:s och USA:s handelsförbindelser. Detta efter att handelsavtalet (TTIP ), som var under förhandling innan Donald Trump valdes till president, lades i malpåse. De nya avtalsförhandlingarna ska förhindra att handelsspänningarna mellan EU och USA ökar och där bakgrunden är USA:s höjda stål- och aluminiumtullar från juni 2018.

De nya förhandlingarna omfattar inte alla områden som fanns i TTIP-förhandlingarna. Parterna kommer troligtvis inte att förhandla om att sänka eller ta bort tullar på jordbruksprodukter eller öppna upp offentlig upphandling.

Ett villkor från EU för att förhandla över huvud taget är att USA inte inför nya tullar på EU:s export, inklusive bilar och bildelar. Ett annat villkor är att USA tar bort sina nuvarande importtullar för stål och aluminium mot EU.

EU-kommissionens förhandlingsmandat

För att vissa delar av förhandlingarna har EU-kommissionen tagit fram två förhandlingsmandat som är godkända av EU:s medlemsstater (i ministerrådet). Mandaten gäller dels industritullar, dels hur man underlättar processen för företag att visa att varor uppfyller vissa produktkrav. EU har kommit med ett förslag till avtal om bedömning av överensstämmelse.
Förhandlingar har inte påbörjats.