Handla med varor efter brexit

Sedan den 1 januari 2021 räknas Storbritannien som ett tredjeland, med ändrade förutsättningar för varuhandel jämfört med tidigare. Frihandelsavtalet mellan EU och Storbritannien reglerar nu handeln mellan parterna. Här har vi samlat kortfattad information om vad som gäller för varuhandeln efter brexit.

Exportera till Storbritannien

Tullar

EU och Storbritannien är överens om att inga tullar ska finnas i handeln mellan parterna. En förutsättning är dock att ursprungsreglerna är uppfyllda.

Ursprungsregler i varuhandeln med Storbritannien

Om du vill exportera en vara till Storbritannien som inte uppfyller ursprungsreglerna måste du betala tull. Då gäller den brittiska tulltaxan.

Tullar i handeln med Storbritannien

Transport och deklaration

Tullformaliteter gäller nu i handeln med Storbritannien. Det handlar till exempel om att ditt företag måste lämna in en tulldeklaration när du exporterar.

Transportera och deklarera varor

Produktkrav

Varor som ska säljas i Storbritannien måste i många fall märkas med det nya brittiska produktmärket, UKCA, United Kingdom Conformity Assessed.

CE-märkning blir UKCA-märkning i Storbritannien

Exportera livsmedel och jordbruksvaror

För export av levande djur till Storbritannien krävs ett djurhälsointyg som är utfärdat av en officiell veterinär i Sverige. För animaliska produkter inför Storbritannien krav på djurhälsointyg i juli 2022 liksom krav på sundhetscertifikat för färska grönsaker och frukt.

Villkor och krav i handeln med jordbruksvaror och livsmedel mellan EU och Storbritannien

Importera

Tullar

Om du vill importera en vara från Storbritannien, som inte uppfyller ursprungsreglerna gäller EU:s gemensamma tulltaxa.

Tullar i handeln med Storbritannien

Transport och deklaration

Tullformaliteter gäller nu i handeln med Storbritannien. Det handlar till exempel om att ditt företag måste lämna in en tulldeklaration när du importerar.

Transportera och deklarera varor

Importera livsmedel och jordbruksvaror

EU har godkänt Storbritannien som exportland för de flesta animaliska produkter. Men det finns undantag, vissa livsmedelsvaror får du inte importera. Om du till exempel importerar levande djur eller animaliska produkter krävs ett djurhälsointyg från Storbritannien och för färska frukter och grönsaker krävs ett sundhetscertifikat.

Villkor och krav i handeln med jordbruksvaror och livsmedel mellan EU och Storbritannien

Relaterad information

Läs hela avtalet på EU-kommissionens webbplats

Tillämpa avtalet