Om Kommerskollegium

Kommerskollegium är en myndighet
som arbetar med Sveriges handel
med andra länder.

Vi arbetar för att reglerna
för att köpa från och sälja till andra länder
ska vara enkla och tydliga.

Kommerskollegium har 90 anställda
och vårt kontor ligger i Stockholm.

Detta gör vi

Vi ger information till regeringen
om hur Sveriges handel med andra länder fungerar
och hur den skulle kunna fungera bättre.

Vi berättar också hur handel kan bidra
till hållbar utveckling.

Regeringen använder vår information
när de diskuterar handel
i EU och i Världshandelsorganisationen, WTO.

Vi arbetar också med de regler som EU har
för att köpa och sälja mellan länder,
till exempel tullar och importlicenser.
En importlicens är ett tillstånd
för att få föra in en vara i ett land.

Vi hjälper personer
som får problem med myndigheter
när de vill handla, resa, bo eller studera
i ett annat EU-land än hemlandet.

Vi hjälper företag
som får problem med myndigheter
när de vill göra affärer
i ett annat EU-land än hemlandet.

Kommerskollegium har en verksamhet
som heter Open Trade Gate Sweden.
Där arbetar man med
att göra det lättare för utvecklingsländer
att sälja sina varor till Sverige.

Detta vill vi

Vi vill att det ska vara enkelt
för företagen i EU-länderna
att köpa och sälja varor mellan länderna
och i världen.

Vi vill att länder utanför EU
ska kunna sälja sina varor i EU
utan att betala höga avgifter i tull.

Vi vill göra det lättare
för alla länder som är med i Världshandelsorganisationen, WTO,
att handla med varandra.