Kommerskollegiums ledningsgrupp

I Kommerskollegiums ledningsgrupp ingår generaldirektören, enhetschefer och generaldirektörens sekreterare.