Importera varor från Japan

Ta reda på rätt tull

Ta reda på vilken tull ditt företag ska betala för en produkt ni importerar från Japan. Sök upp produkten i Tulltaxan (Tullverket). Där kan du också se vilka andra avgifter du behöver betala i samband med importen och vilka dokument som behövs i tullen.

De varor som omfattas av stegvis sänkta tullar finns listade i frihandelsavtalets annex 2-A, del 2.

Ursprung i Japan – ett krav för sänkta importtullar i Sverige

Den importerade varan måste ha ursprung i Japan om ditt företag vill dra nytta av tullfrihet eller de sänkta tullarna som erbjuds för import till Sverige (EU) genom frihandelsavtalet.

Läs mer om hur du bevisar varans ursprung enligt frihandelsavtalet mellan EU och Japan

Övergripande om industrivaror

De flesta importerade industrivarorna från Japan till Sverige (och EU) blev tullfria den 1 februari 2019.

För vissa industrivaror kommer tullarna att trappas ner under 3, 5, 7, 10, 12 eller 15 år. Det gäller exempelvis personbilar och motorfordon för godsbefordran, där tullfrihet nås år 2026. Vissa komponenter till motorfordon blir tullfria 2024. Ett annat exempel är vissa skor som blir tullfria först 2029.

Övergripande om jordbruksprodukter och livsmedel

De flesta jordbruksprodukter och livsmedel från Japan kan importeras tullfritt till EU från och med den 1 februari 2019.

Några exempel på hur tullen sänks eller tas bort för olika livsmedel:

  • Noll tull direkt för exempelvis grönt te, sojasås, saké, wasabipasta och dumplings.
  • Tullen sänks, men inte till noll, för ett begränsat antal varor. Det gäller bland annat bagerimixer, bulgur, kaffeberedningar, glass och vissa livsmedelsberedningar.
  • Oförändrade tullar. Ris och sjögräs omfattas inte av avtalet.
    Handel med valprodukter är förbjuden i EU och omfattas inte av avtalet