Kapitel 12: Inhemska regleringar

Det här kapitlet handlar om de åtgärder som införs eller upprätthålls av EU eller Kanada avseende licensierings- och kvalifikationskrav för företag eller individer som vill tillhandahålla en tjänst eller utöva en viss ekonomisk verksamhet på respektive parts marknad. Kapitlet anger att de regler som EU och Kanada utfärdar gällande licensierings- och kvalifikationskrav ska offentliggöras för allmänheten, och vara rimliga, tydliga och transparenta.