Guide till ursprungsreglerna i Ceta

Ursprungsreglerna i Ceta finns samlade i det så kallade ursprungsprotokollet, en del av själva avtalstexten. Här får du hjälp att hitta och läsa ursprungsreglerna i avtalet.

Relevant information i ursprungsprotokollet

Sektion A innehåller övergripande regler som gäller för alla produkter, exempelvis kumulation, helt framställda produkter och otillräcklig bearbetning. Kumulation och toleransregel kan underlätta att uppnå ursprung. Reglerna innehåller krav på hur mycket en vara måste bearbetas inom EU och Kanada.

Sektion B innehåller villkoren för att bevisa och verifiera ursprung. För mer information om detta rekommenderas Tullverket.

Bilaga 5 listar de produktspecifika bearbetningskraven som måste uppfyllas för att varan ska få ursprung. För att hitta vilken regel som gäller för just din vara krävs det att du vet vilket HS-nummer som produkten klassificeras enligt.

Introducerande noter och begreppsförklaringar

Det är inte alltid enkelt att läsa och förstå de olika artiklarna och paragraferna i ursprungsprotokollet, men det finns viss hjälp att få. Artikel 1 innehåller definitioner av vanligt förekommande begrepp och i de introducerande noterna till Bilaga 5 finns både begreppsförklaringar och exempel.

Tillräcklig bearbetning (sufficient production)

Grundregeln för att en vara ska få ursprung är att den antingen är helt framställd (gäller mestadels olika råvaror och livsmedel) eller att den genomgått en tillräcklig bearbetning inom frihandelsområdet Ceta.

Vad är då en tillräcklig bearbetning? Det bestäms av de produktspecifika reglerna i Bilaga 5. Det finns tre grundprinciper: nummerväxlingsregel, värderegel eller särskilt tekniskt bearbetningskrav. Olika produkter har olika bearbetningskrav, vissa har till och med två olika alternativa metoder som går att välja mellan.

Exempel på produktspecifika regler från Ceta Bilaga 5

Helt framställd - Tillverkning vid vilken allt använt material ska vara "helt framställt".

Nummerväxlingsregel - Ändring från vilket annat nummer (fyra siffror)/undernummer (sex siffror) som helst. Betyder att du kan importera material som inte har ursprung och använda i produktionen förutsatt att den färdiga produkten har ett annat HS-nummer/tullkod än materialet.

Värderegel - Tillverkning vid vilken värdet av använt icke-ursprungsmaterial inte överstiger 45 procent av produktens transaktionsvärde eller pris fritt fabrik. Betyder att du behöver tillföra 55 procent av produktens pris fritt fabrik inom frihandelsområdet för att varan ska få ursprung. Notera att procentsatsen kan variera beroende på produkt.

Särskilt tekniskt bearbetningskrav – Här är det svårt att ge ett generellt exempel då de tekniska reglerna ser olika ut beroende på produkt. Textilier och kemikalier är två kategorier som ofta har särskilda tekniska regler.

Undantag

Bland ursprungsreglerna finns det alltid en rad undantag, det är bland annat det som gör reglerna så komplicerade. Ceta har exempelvis ett antal särskilda ursprungsregelkvoter där vissa produkter har tilldelats särskilt fördelaktiga ursprungsregler, upp till en viss kvotmängd. Vilka produkter som omfattas och hur stora kvoterna är hittar du i Bilaga 5-A.

Ladda ner avtalets ursprungsprotokoll

Guide för att själv ta reda på ursprungsreglerna

Använd EU-kommissionens guide för att ta reda på ursprungsreglerna i handeln med Kanada: Rules of origin self-assessment

Christopher Wingård - webb 1-1.jpg

Vill du veta mer om hur ursprunget avgörs på din vara?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Christopher Wingård

Telefon: 08-690 48 61

Öppna eller stäng kontaktformuläret