Ceta – tullsänkningar vid import till Kanada

För att ta reda på vad som gäller för din vara när den importeras till Kanada, behöver du veta vilken kategori varan tillhör i Ceta.

Så här läser du tullbindningslistan

Information om din varas kategori hittar du i EU:s tullbindningslista (tillhör bilaga 2-A i Ceta), i kolumnen "avvecklingskategori".

Varan finns inte med

Det innebär att din vara kan importeras tullfritt till Kanada – förutsatt att varan uppfyller ursprungsreglerna. Det här gäller de flesta industrivaror samt ett stort antal jordbruksvaror och livsmedel.

Varan tillhör kategori A med anmärkning TRQ Cheese eller TRQ Industrial Cheese

För vissa ostar är importen till Kanada tullfri för en begränsad kvantitet. En så kallad tullkvot gäller alltså. Avtalet innehåller två tullkvoter, en för ost och en för industriell ost. Vilka tullnummer som omfattas av tullkvoterna och hur stora tullkvoterna är kan du se i bilaga 2-A, artikel 16-18.

Varan tillhör kategori B

För varor i kategori B avvecklas tullarna stegvis tills varorna blir helt tullfria. Sänkningen sker i fyra steg: 21 september 2017 och sedan 1 januari varje år fram till 2020. Tullen blir noll den 1 januari 2020.

Varan tillhör kategori C

För varor i kategori C avvecklas tullarna stegvis tills varorna blir helt tullfria. Sänkningen sker i sex steg: 21 september 2017 och sedan 1 januari varje år fram till 2022. Tullen blir noll den 1 januari 2022.

Varan tillhör kategori D

För varor i kategori D avvecklas tullarna stegvis tills varorna blir helt tullfria. Sänkningen sker i åtta steg: 21 september 2017 och sedan 1 januari varje år fram till 2024. Tullen blir noll den 1 januari 2024.

Varan tillhör kategori E med anmärkning SSÅ

Tullarna tas varken bort eller sänks på varor i kategori E. För dessa varor förändras alltså inte tillträdet till den kanadensiska marknaden med Ceta.

Varan tillhör kategori S

För denna kategori sker sänkning av tullen i tre steg: 1 januari 2022, 1 januari 2023 och 1 januari 2024. Tullen blir noll den 1 januari 2024.

Läs mer: hela bilaga 2-A.

Notera: Den här sidan syftar till att hjälpa dig att lättare hitta i Ceta. Det är dock endast avtalstexten som är publicerad i Official Journal som är juridiskt bindande.