Din rätt att använda nationella minoritetsspråk

Du som talar finska, samiska eller meänkieli har vissa rättigheter i kontakterna med Kommerskollegium. Här får du reda på vilka. Samma information finns också på respektive språk här på undersidorna.

Tillhör du någon av de nationella minoriteterna samer, sverigefinnar och tornedalingar har du rätt att använda ditt språk i kontakt med Kommerskollegium.

Du som bor inom ett förvaltningsområde har rätt att kommunicera med Kommerskollegium på finska, meänkieli och samiska. Du ska kunna få svar i tal och skrift på samma språk. Det gäller till exempel när du är part eller ställföreträdare för en part i ett ärende. Ärendet måste ha anknytning till ditt språks förvaltningsområde. Ett ärende på Kommerskollegium kan exempelvis handla om importlicenser, upphandling eller personaltillsättning.

Förvaltningsområden för finska, meänkieli och samiska

Här kan du se vilka kommuner, landsting och regioner som ingår i de olika förvaltningsområdena.

Hit kan du vända dig

Om du tycker att Kommerskollegium inte lever upp till lagen kan du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län eller Sametinget som ska se till att lagen följs. Sametinget ansvarar för samiska och Länsstyrelsen i Stockholm ansvarar för övriga språk.

Arbetet med nationella minoriteter vid Länsstyrelsen i Stockholms län
Tfn 08-785 40 00

Sametinget
Tfn 0980-780 30

Kontaktuppgifter till Kommerskollegium

Adress:
Kommerskollegium
Box 6803
113 86 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 89
Telefon: 08–690 48 00
E-post: registrator@kommerskollegium.se
Organisationsnummer: 202100–2007