Handla med Storbritannien efter brexit – vanliga frågor från företag

När Storbritannien lämnade EU:s inre marknad i början av året och brexit fullt ut slog igenom innebar det stora förändringar i handeln. Här har vi listat vanliga frågor som företag har ställt till oss.

Ursprungsregler

Vad är Rex?

Rex står för Registrerad Exportör och det är ett EU-system för självcertifiering av ursprungsvaror. För att kunna utfärda ursprungsintyg på egen hand så behövs ett särskilt registreringsnummer anges. Detta registreringsnummer får du via Tullverket. Registreringen kan göras elektroniskt här:
Registrerad exportör, ansökan och registrering hos Tullverket


Utan ett ursprungsintyg, kallat ursprungsförsäkran (statement of origin) i avtalet med Storbritannien, är det inte möjligt att handla tullfritt. För att kunna ge ut ett ursprungsintyg måste varan uppfylla avtalets ursprungsregler. 

Vad menas med importörs kunskap och hur fungerar det?

Importörens kunskap är ett nytt sätt för europeiska företag att utfärda ett ursprungsintyg för att få tullfrihet i handeln med Storbritannien. Importörens kunskap introducerades för första gången i EU:s handelsavtal med Japan. Med importörens kunskap om varans ursprung kan importör begära förmånsbehandling utan en ursprungsförsäkran från exportören. Men importören måste fortfarande kunna uppvisa styrkande handlingar för tullmyndighet vid en kontroll. Samtliga sådana dokument måste sparas i tre år. Importörens kunskap hos Tullverket

Hur kommer det sig att en vara som har ursprung i EU och transporteras via Storbritannien till ett annat EU-land, ändå tvingas betala tull?

Storbritannien är numera ett tredjeland och när en vara tullas in i ett tredjeland måste den genomgå en betydande bearbetning enligt ursprungsreglerna för att kunna exporteras tullfritt igen.

Regler om returer, kumulation och transit kan innebära vägar till en tullfri export från Storbritannien till EU, men det beror på om någon grad av bearbetning görs i Storbritannien och ifall varan befinner sig under tullkontroll exempelvis. Förutsättningarna varierar från fall till fall.

Varuprover

Är det något särskilt som krävs när ett företag skickar varuprover till Storbritannien? Finns några särskilda krav på försändelsen?

Om det gäller varuprover med ett maxvärde på 15 brittiska pund är de befriade från både tull och skatt.

Över detta belopp, upp till 135 brittiska pund, gäller tullfrihet, men då ska moms redovisas i Storbritannien. Om varuprovet är till ett brittiskt företag, borde inte momsen innebära några problem då mottagaren tar hand om den.

Tulldeklaration behöver göras både vid export ut ur EU såväl som import till Storbritannien.

Moms

Om vi säljer varor från Sverige direkt till konsument i Storbritannien och varans värde överstiger gränsen på 135 pund, hur/vart ska momsen då registreras?

Från och med den 1 januari 2021 ansvarar den som säljer varor till Storbritannien för att betala moms i Storbritannien, detta gäller för belopp upp till 135 brittiska pund.  Moms-beloppet ska uppbäras vid försäljningstillfället och betalas till HM Revenue & Customs via momsregistreringen i Storbritannien. Läs mer på brittiska regeringens webbplats: Changes to VAT treatment of overseas goods sold to customers from 1 January 2021

Tullar och handelsprocedurer

Måste jag rapportera tulldeklarationen till Tullverket i Sverige eller i Storbritannien?

När du exporterar eller importerar varor från Storbritannien ska du lämna in en tulldeklaration till Tullverket i Sverige. Du behöver också i förväg anmäla varan hos en tullmyndighet. Du ska lämna en summarisk införseldeklaration innan dina varor når EU.

Vad gäller vid transitering?

Storbritannien blir en part till transiteringskonventionen den 1 januari 2021, så det kommer att vara möjligt att transitera varor. Godset måste exportklareras om det ska till Storbritannien under en transitering.

Men om godset ska till Nordirland (XI) då ska exportklarering inte göras, i det fallet så ska en T2L utfärdas som intygar att varan är för fri omsättning inom EU. Transitering kräver tillstånd från tullen och kräver en ekonomisk garanti av utställaren.

Hur kommer det fungera om jag har ett tullager i Storbritannien?

För att kunna exportera dina varor till ett tullager i Storbritannien är det ett antal saker du behöver tänka på som hur du deklarerar dina varor vid gränsen och att tullagret uppfyller alla regler som behövs. Mer information om det finns på brittiska regeringens webbplats: How to use a customs warehouse

Om du önskar ha ett eget tullager i Storbritannien dit du exporterar dina produkter behöver du ansöka om tillstånd hos brittiska myndigheter:
Apply to operate a customs warehouse

Hur kommer det fungera om jag ska exportera till Nordirland?

På grund av Utträdesavtalet gäller speciella regler för handel med Nordirland. Du kan behöva särskilja Nordirland från övriga Storbritannien genom att använda landskoden XI. Mer information om hur denna ska användas finns i ett vägledningsdokument hos EU kommissionen:
Guidance on the Use of GB and XI codes

Viktigt att tänka på är att det inte ska lämnas export- och importdeklarationer i handeln mellan EU och Nordirland.

Nordirland kommer dock inte att betraktas som ett EU-land vid handel med tjänster. Det innebär att Nordirland ska behandlas som ett land utanför EU vid handel med tjänster.

Hur fungerar det om jag ska importera produkter för provning från Storbritannien?

Du kan få befrielse från tull och moms vid tillfällig införsel av en vara för att utföra tester. Men du behöver då ansöka om tillstånd i förväg eller ansöka direkt i tulldeklarationen vid importtillfälle.
Tillstånd för tillfällig införsel på Tullverkets webbplats

Om jag fått betala tull vid import, trots att varorna har ursprung i Storbritannien, går det att i efterhand få tillbaka tullavgiften?

Det är möjligt att göra ett så kallat retroaktivt yrkande (retrospective claim) på tullnedsättning. En begäran om att få tillbaka betald tullavgift kan göras för tre år bakåt i tiden från det att importen gjordes.

För att göra detta krävs antingen en ursprungsförsäkran eller ett ursprungsbevis baserat på importörens kunskap. Det är importören som måste göra själva begäran till sitt lands tullmyndighet.

Tekniska regler

Behöver jag ha en adress i EU på alla produkter jag importerar från Storbritannien?

Ja, EU har gemensamma krav på allmän produktsäkerhet. De innebär bland annat att en produkt som tillverkas utanför EU måste märkas med kontaktuppgifter till någon i EU som har bedömt att produkten är säker.
Produktkrav på varor

Tjänster

Vilka aktiviteter kan jag utföra utan att behöva söka arbetsvisum i Storbritannien?

Avtalet reglerar olika kategorier av tillfällig personrörlighet. Beroende på vilken kategori man tillhör kan man behöva visum, tillstånd eller uppfylla andra typer av krav. Här behöver du undersöka vad som gäller för just din sektor och den tjänst du ska utföra. Avtalet utgör en överenskommen miniminivå för personrörlighet och i praktiken är det brittiska migrationsverket som tar beslut om enskilda inresande. Det är därför en god idé att söka information hos brittiska myndigheter.

För kategorin kortvariga affärsresenärer listar avtalet ett antal aktiviteter som man kan utföra i Storbritannien under en begränsad tid utan att söka arbetsvisum. Till exempel handlar det om deltagande på affärsmöten, mässor eller om man ska göra marknadsundersökningar inom vissa sektorer. Även tur- och turistguider kan arbeta visumfritt en kortare tid. Även om man inte behöver visum kan det krävas dokumentation för att styrka att resan är av den typ som undantas arbetstillstånd.

Om jag vill köpa konsulttjänster från till exempel en managementkonsult från Storbritannien, vad behöver jag tänka på då?

Utgångspunkten i avtalet är att handeln med tjänster mellan Sverige och Storbritannien inte ska begränsas genom att tjänsteleverantörer från Storbritannien möter andra krav än svenska företag, och vice versa. I vissa fall finns det dock undantag från den regeln. Det finns till exempel särskilda krav på bolagsform eller begränsningar av utländsk verksamhet. Undersök vad som gäller för just din tjänst!

Sverige har inga specifika begränsningar vad gäller managementkonsulter. Men även om det inte skulle finnas något formellt handelshinder som stoppar försäljningen av en tjänst i Sverige så måste ett brittiskt företag följa svenska regler för att sälja konsulttjänster på plats i Sverige. Om tjänsten utförs i Storbritannien men levereras till Sverige genom gränsöverskridande handel ska brittiska regler följas.

Ska tjänsten levereras på plats i Sverige måste säljaren även kontrollera inreseregler.

Är det en konsulttjänst inom ett reglerat yrke som revisor eller liknande behöver man se till att personens yrkeskvalifikationer från Storbritannien är erkända i Sverige.

Tänk också på att huvudregeln är att en tjänst ska beskattas i det land där tjänsten är omsatt, alltså i detta fall Sverige. Läs mer om detta hos Skatteverket.