Lediga tjänster på Kommerskollegium

Här listar vi alla tjänster som finns att söka på Kommerskollegium. Du ansöker via sajten Offentliga Jobb.

Utredare för arbete med den digitala inre marknaden – sök senast den 3 april

Du kommer främst att arbeta med frågor som gäller digitalisering i Sverige och på EU:s inre marknad. Det innebär bland annat att följa och analysera utvecklingen, ge stöd till Regeringskansliet och medverka i Kommerskollegiums utredningar.

Läs mer om tjänsten och ansök på webbplatsen Offentliga Jobb

Utredare med inriktning mot miljömässig hållbarhet, klimat- och energifrågor – sök senast den 10 april

Du kommer bland annat att arbeta med den miljömässiga dimensionen av handel och hållbar utveckling samt miljömålen. Du genomför analyser, tar fram underlag och besvarar remisser och bidrar också till att öka kunskapen och ytterligare integrera ett miljö- och hållbarhetsperspektiv i kollegiets arbete med handelsutvecklingen, EU:s handelspolitik och den inre marknaden.

Läs mer om tjänsten och ansök på webbplatsen Offentliga Jobb

Utredare med ansvar för tullättnader och skyddstullar – sök senast den 16 april

I dina arbetsuppgifter ingår att behandla ansökningar om tullättnader (tullbefrielser och tullkvoter) från företag. Du kommer att delta som expert i EU-kommissionens arbetsgrupp för tullfrågor av ekonomisk natur. I dina arbetsuppgifter ingår också att bevaka och analysera utformningen av EU:s och WTO:s regler för handelspolitiska skyddsinstrument (antidumpning, skyddsåtgärder och subventioner), med fokus på skyddstullar.

Läs mer om tjänsten och ansök på webbplatsen Offentliga Jobb