Lediga tjänster på Kommerskollegium

Här listar vi alla tjänster som finns att söka på Kommerskollegium. Du kan också prenumerera på våra lediga tjänster via formuläret i botten på sidan.

Nationalekonom med inriktning mot kvantitativ analys

Du kommer att utföra kvantitativ analys inom området internationell handel och investeringar, utifrån specifika sektorer och med fokus på effekter för svensk ekonomi och välfärd. Ett särskilt fokus kommer att vara analyser av förändrade handelsflöden till följd av kriget i Ukraina.

Vi söker dig som har en akademisk examen i nationalekonomi. Du har ett dokumenterat intresse för handelsfrågor samt goda kunskaper i ekonometriska metoder och mikroekonometri.

Läs mer och sök senast den 8 juli via Visma Recruit

Kvalificerad utredare och EU-rättsjurist för arbete med EU:s inre marknad

Vi söker en senior jurist som, med EU-rätten som redskap, vill arbeta för en väl fungerande inre marknad. Du får arbeta med efterlevnaden av EU-rätten genom att bland annat ta fram analyser och förslag för att förbättra tillämpningen av EU-rätten i medlemsstaterna. Du leder och medverkar i utredningar utifrån olika aspekter av den fria rörligheten på den inre marknaden. Du analyserar och följer utvecklingen av den fria rörligheten i Sverige och på den inre marknaden och kvalitetssäkrar den EU-rättsliga analysen som tas fram på Kommerskollegium.

Du har en akademisk examen med inriktning mot EU-rätt och mycket goda kunskaper om EU-rättens regler om fri rörlighet samt förmåga att överblicka hela rättsområdet. Du har även bra koll på relevant EU-rättspraxis. Du har flerårig dokumenterad och gedigen erfarenhet av utrednings- eller akademiskt arbete.

Läs mer och sök via Visma Recruit senast 31 juli

Utredare och EU-rättsjurist för arbete med Solvit och tjänstedirektivet

Vi söker dig som vill arbeta med att lösa hinder för den fria rörligheten som privatpersoner och företag stöter på inom EU. Arbetet sker inom ramen för problemlösningsnätverket Solvit. Mer om Solvit

Du kommer också att arbeta med handlägga ärenden kopplade till tjänstedirektivet. Det innebär bland annat att analysera och bedöma anmälningar av krav som svenska myndigheter och kommuner ställer på tjänsteverksamhet. 

Du har en akademisk examen med inriktning mot EU-rätt och mycket goda kunskaper om EU-rättens regler om fri rörlighet. Du har arbetat med den fria rörligheten för personer eller tjänster och erfarenhet av utredningsarbete.

Läs mer och ansök senast 31 juli via Visma Recruit

Utredare – tekniska handelshinder

Vi söker dig som vill bidra till vårt arbete med tekniska handelshinder, internationellt regulativt samarbete och handelsrelaterat utvecklingssamarbete. Du genomför analyser och tar fram underlag för olika handelspolitiska processer, till exempel förhandlingar om frihandelsavtal. Du analyserar och handlägger ärenden inom ramen för WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet).

Du har en juridisk eller samhällsvetenskaplig examen och flera års erfarenhet av utredningsarbete eller annat analysarbete inom handelspolitik, regulativa frågor eller standardisering, gärna från svensk förvaltningsmyndighet eller internationell organisation.

Läs mer och ansök senast 15 augusti via Visma Recruit

 

Prenumerera på lediga jobb