“Vi har fått de kunskaper vi behöver i vårt dagliga arbete”

zakaria till webben.jpg

Zakaria Hassan jobbar på Somalias handels- och industriministerium och var en av 2023 års deltagare i Trade Academy’s avancerade handelspolitiska utbildning. Nu är han redo att använda sina nya färdigheter för att hantera utmaningarna i Somalias växande ekonomi.

Hur hörde du talas om Trade Academy?

Vi hade turen att få ett erbjudande om att vara med i utbildningen från Kommerskollegium. Det är tredje gången någon från mitt ministerium deltar, tror jag. Nu kände jag att jag var tvungen att delta. Jag har sett vilken skillnad det gör när mina kollegor har kommit hem; hur de gör sina handelspolitiska analyser. Så jag ansökte och som tur var valdes jag ut att delta.

Vad är det bästa med Trade Academy?

En sak som särskilt fångade mitt intresse var fiskbensanalysen. Den var unik. Sättet som lärarna och Trade Academy levererade den delen på var otroligt. I vår hemuppgift använde vi av oss fiskbensanalysen och den metod vi lärt oss under utbildningen. Det fanns massor av bra saker, men detta var unikt.

Under utbildningen fick du arbeta med utmaningar i ett fiktivt land, Algabia. Hur var det?

Det var fantastiskt! När vi lärde oss om Algabia och hur landet skötte sin ekonomi, kände jag mig som en av algabierna.

Caset var väldigt väl strukturerat och presenterat. Det innehöll flera ämnen kopplat till ekonomisk och politisk analys och till beslutsfattande. Trade Academy gav oss den kunskap vi behövde för att kunna svara på de frågor och analysera den situation Algabia står inför. Det är väldigt användbart, även för liknande situationer som vi står inför i vårt dagliga arbete.

Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen?

Vi lärde oss väldigt väsentliga saker under utbildningen. Hur handel fungerar; hållbarhet, miljö, jämställdhet och hur det påverkar allt, överallt. Hur du kan marknadsföra ditt land och stärka eller öka landets export till kringliggande länder. Hur du sluter handelsavtal. Vikten av att ingå i regionala samarbeten. Allt det är sådant vi lärde oss i Trade Academy.

Mitt land är nu på väg in i både både regionala och internationella samarbeten. Vi har haft turen att vara här och få den här utbildningen från Kommerskollegium, som stöd i vårt arbete för stärkt ekonomisk utveckling i Somalia.

Hur kommer det du har lärt dig att förändra ditt sätt att arbeta?

Det uppdrag vi har när vi kommer tillbaka är krävande. Trade Academy har gett oss insikter om hur vi kan göra saker och hur EU:s marknad, det afrikanska frihandelsområdet och de regionala blocken fungerar. Nu planerar vi att gå med den östafrikanska gemenskapen (EAC) och måste förhandla med medlemsstaterna om vad Somalia har att erbjuda. Det kan du inte göra om du inte har kapaciteten och kunskapen att samtala med de medlemsstater som varit på marknaden länge.

Vi har fått de kunskaper vi behöver i vårt dagliga arbete. Vi är väldigt tacksamma att vara här och vill tacka Trade Academy, Kommerskollegium och svenska regeringen för stödet.