“Trade Academy ger en holistisk inlärningsupplevelse”

zungaye webben.jpg

Zungaye Phiri är tjänsteperson på Zambias handels- och industriministerium. Hon deltog i Trade Academy’s avancerade handelspolitiska utbildning – och insåg att handel inte är ett nollsummespel.

Vilket är ditt intryck av Trade Academy?

Jag upplever att Trade Academy ger en djupgående kunskap om handelspolitik, handelsregler och handel i allmänhet. Samtidigt lärs allt ut på ett lättsamt sätt, vilket gör utbildningen väldigt rolig.

Fanns det något med utbildningen som du tyckte särskilt mycket om?

Det var variationen i undervisningen – kombinationen av klassrumsundervisning, studiebesök och hemuppgifter som gav oss möjlighet att arbeta tillsammans i grupp och identifiera och lösa handelsutmaningar. Trade Academy ger en väldigt holistisk inlärningsupplevelse.

Under utbildningen fick du arbeta med utmaningar i ett fiktivt land, Algabia. Hur var det?

Trots att Algabia var ett fiktivt land kunde vi se många likheter med våra egna länder. Vissa utmaningar – till exempel låg produktivitet inom jordbruket – är sådant vi arbetar hårt för att lösa hemma.

Algabias export består främst av råvaror och landet vill bredda exporten till fler varor och en större andel förädlade produkter. Det är sådant som vi känner igen mycket från vårt land.

Vad är det viktigaste du tar med dig från kursen?

Att handel inte är ett nollsummespel. Jag ska erkänna att när jag kom hit tänkte jag att om du exporterar mer än du importerar, så vinner du. Och om du importerar mer än du exporterar, så förlorar du. Men under utbildningens gång insåg jag att arbetet för att underlätta import är precis lika viktigt som för att underlätta export. Det är min viktigaste insikt.

Jag tar också med mig att inget problem är nytt. Vi har alla liknande problem. Vi har gemensamma utmaningar och genom samverkan kan vi lära av andra. Vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt.

Hur kommer det du har lärt dig att förändra ditt sätt att arbeta?

Först och främst – det jag har lärt mig här är ovärderligt. Jag har lärt mig mycket om att analysera handelspolitik, handelsregler och hur internationell handel styrs. Det kommer att stärka min förståelse av handelsrelaterade utmaningar och därigenom processen med att utveckla policyer och regler för att lösa alla de utmaningar vi kan tänkas ha framöver i vårt land.