Solvit – löser dina problem i EU

Har du problem med dina kontakter med myndigheter inom EU eller i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein? Solvit hjälper företag och privatpersoner att ta tillvara sina rättigheter på EU:s inre marknad. Hjälpen är kostnadsfri.

I den här filmen berättar Waltraud Heinrich, EU-rättsjurist vid Solvit, vilka problem som Solvit kan hjälpa dig att lösa.

Företag och privatpersoner som stöter på problem när en myndighet har hindrat rätten till fri rörlighet kan få kostnadsfri hjälp av Solvit. Det finns ett Solvitcenter i varje EU-land och i EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Solvit Sverige finns på Kommerskollegium.

Solvits jurister utreder problemet utifrån EU-lagstiftningen och för en dialog med den aktuella myndigheten. Ibland leder utredningen till att myndigheten ändrar sitt beslut. Och ibland kommer Solvit fram till att myndigheten inte har gjort något fel enligt EU-rätten.


Så här kan Solvit hjälpa företag

Solvit kan hjälpa företag som vill etablera sig i ett annat medlemsland, men som stöter på problem med till exempel

 • att erbjuda tjänster eller att sälja varor
 • klassificering och märkning av produkter
 • omotiverade tester av redan godkända varor
 • bedömning av standarder
 • momsbetalning
 • kontakter med myndigheter.


Så här kan Solvit hjälpa privatpersoner

Solvit kan hjälpa privatpersoner som flyttar till ett annat medlemsland eller flyttar hem igen efter att ha bott eller arbetat i ett annat land, men som stöter på problem med till exempel

 • rätten till socialförsäkringsförmåner
 • erkännande av yrkeskvalifikationer
 • orimligt långa handläggningstider hos en myndighet
 • visumfrågor för EU-medborgare och familjemedlemmar.


Det här kan Solvit inte hjälpa till med

Solvit kan inte tvinga myndigheter att ändra sina beslut och kan inte ta till några straffåtgärder. Men Solvits problemlösande arbetssätt leder ofta till att både företag och privatpersoner får hjälp med att få ut det mesta av den inre marknaden.

Solvit kan dock inte hjälpa till om

 • ditt företag har problem med ett annat företag
 • du har problem med dina rättigheter som konsument
 • du eller ditt företag har vänt sig till domstol med problemet.

Anmäl ditt ärende till Solvit här

Ta reda på om Solvit kan hjälpa dig med ditt problem genom att göra en anmälan via EU-kommissionens webbplats.

Porträtt Charlotte von Mentzer

Solvit Sverige vid Kommerskollegium

Om du vill att Solvit ska behandla ditt ärende måste du göra en anmälan på EU-kommissionens webbplats. Vi på Solvit Sverige svarar gärna på frågor om hur det går till. När ärendet är anmält är det också vi som behandlar det.

Charlotte von Mentzer

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret