Kapitel 04: Tekniska handelshinder

Kapitlet om tekniska handelshinder bygger på WTO:s avtal om tekniska handelshinder som reglerar framtagande och tillämpning av tekniska regler. Tekniska regler omfattar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. I Ceta åtar sig EU och Kanada att arbeta närmare inom testning och certifiering av produkter. Syftet är att öka samarbetet mellan länderna genom ökad öppenhet och ökat informationsutbyte, bland annat genom att underlätta för ländernas standardiseringsorgan och tillsynsmyndigheter att frivilligt utbyta erfarenheter och att identifiera områden där de kan samarbeta närmare.

Avtalet innehåller ett protokoll för att öka ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för bedömning av varors överensstämmelse med tekniska krav och föreskrifter. För bilsektorn ska Kanada erkänna flertalet europeiska standarder och åtar sig även att undersöka möjligheten att erkänna ännu fler standarder.