Hitta Japans importtullsatser i Access2Markets

Vill du ta reda på din varas tullkod eller vilken tullsats som betalas vid import till Japan? Access2Markets är ett verktyg från EU-kommissionen som underlättar för europeiska företag som vill exportera eller importera. I databasen finns:

 • Information om gällande tullsatser
 • Information om ursprungsregler i EU:s frihandelsavtal
 • Tidsplan för nedtrappning av tullar enligt EU:s frihandelsavtal (gäller bara för Ceta och frihandelsavtalet med Japan)
 • Relevanta dokument och andra krav för att kunna exportera från EU till olika länder
 • Problem (handelshinder) som kan upplevas på marknader utanför EU
  Handelsstatistik
 • Procedurer vid import i olika länder världen runt
 • Marknadsinformation

Sökguide – hitta Japans importtullsats för din produkt

 1. Gå till Access2Markets.
 2. Fyll i Ursprungslandet och sedan "Japan" i fältet för destinationsland (country of destination)
 3. Fyll i produktnamnet eller HS-koden/tull-koden i fältet "Product name or HS code" och klicka på "Search".
 4. I sökresultatet hittar du din produkts tullkod och olika typer av importtullar. Den tullsats som är relevant för dig finns i kolumn EU, som listar tullar som tillämpas för importer till Japan av produkter som har ursprung i EU.
 5. Ursprungsregler: Klicka på Rules of Origin Rosa (kolumnen till höger) för att simulera om dina produkter uppfyller ursprungsreglerna och få information om den ursprungsregel som din produkt måste uppfylla för att kunna importeras med tullsatsen som anges i kolumn EU.
 6. Procedurer och dokument: Under fliken ”Procedures and formalities” (kolumnen till höger) hittar du information om vilka dokument behövs för att kunna exportera till Japan (inklusive särskilda krav).