Sinun oikeus käyttää kansalisia minuriteettikieliä

Jos sie kuulut johonki niistä kansalisista minuriteettikielistä saamelaiset, ruottinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset sulla oon oikeus käyttää sinun kieltä ko sie olet yhtheyessä Komersikolekiymmin (Kommerskollegium) kansa.

Sulla, joka asut hallintoaluheessa, oon oikeus komyniseerata  Komersikolekiymmin kansa suomenkielelä, meänkielelä ja saamenkielelä. Sie piät saaja vastauksen puhheessa ja kirjotettuna samala kielelä. Tämä jällaa esimerkiksi ko sie olet paartti elikkä eustaja paartile yhessä asiassa. Asialla häätyy olla yhtheys sinun kielen hallintoaluheesheen. Asia Komersikolekiymmissä saattaa esimerkiksi olla importtilisensistä, hankkimisesta elikkä henkilökunnan työläistämisestä.

Hallintoaluheet suomenkielele, meänkielele ja saamenkielele

Täälä sie saatat nähhä mikkä kunnat, maakäräjät ja rekiuunit jokka kuuluvat niishiin eri hallintoaluheishiin.

Tänne sie saatat kääntyä

Jos sie tykkäät ette Komersikolekiymmi ei nouata lakia sie saatat ottaa yhtheyttä Lääninhallituksen kansa Stokholmin läänissä elikkä Saamekäräjän kansa jokka valvovat ette lakia nouatethaan. Saamekäräjä oon vastuulinen saamenkielele ja Lääninhallitus Stokholmissa oon vastuulinen muile kielile.

Työ kansalisitten minuriteetitten kansa Lääninhallituksessa Stokholmin läänissä
Tfn 08–785 40 00

Saamekäräjä
Tfn 0980–780 30

Komersikolekiymmi osote

Komersikolekiymmi
Box 6803
113 86 Stokholm

Käyntiosote
Drottninggatan 89

Telefooni: 08–690 48 00
Faksi: 08–30 67 59
E-posti: registrator@kommerskollegium.se
Järjestönumero: 202100–2007