Ryssland–EU – bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtalet pausat

Handelsrelationen mellan EU och Ryssland bygger på det bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtalet och de regler som WTO-medlemskapet för med sig. För närvarande är samarbetet avbrutet.

Sedan 1997 har EU:s politiska och ekonomiska förbindelser med Ryssland baserats på det bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtalet (Partnership Cooperation Agreement, PCA). De handelsrelaterade avsnitten i avtalet syftar till att främja handel och investeringar och utveckla ömsesidigt fördelaktiga ekonomiska förbindelser mellan EU och Ryssland.

Avbrutet samarbete

Sedan 2014 har den olagliga annekteringen av Krim och konflikten i östra Ukraina allvarligt påverkat den bilaterala politiska dialogen. Som ett resultat har några av de politiska dialogerna och mekanismerna för samarbete, inklusive inom handeln, avbrutits. Dessutom har internationella sanktioner införts mot Ryssland.

2012 anslöt sig Ryssland till WTO. Sedan dess har handelsförbindelserna mellan EU och Ryssland ramats in av WTO:s multilaterala regler.

Relaterad information

Nesli-Almufti-1-1.jpg

Frågor om handelsavtalet?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Nesli Almufti

Telefon: 08-690 48 00

Kontaktformulär