Ryssland–EU – bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtalet pausat

Handelsrelationen mellan EU och Ryssland bygger på det bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtalet och de regler som WTO-medlemskapet för med sig. För närvarande är samarbetet avbrutet och sanktioner begränsar starkt handeln med Ryssland.

Sedan 1997 har EU:s politiska och ekonomiska förbindelser med Ryssland baserats på det bilaterala partnerskaps- och samarbetsavtalet (Partnership Cooperation Agreement, PCA). De handelsrelaterade avsnitten i avtalet syftar till att främja handel och investeringar och utveckla ömsesidigt fördelaktiga ekonomiska förbindelser mellan EU och Ryssland.

2012 anslöt sig Ryssland till WTO. Sedan dess har handelsförbindelserna mellan EU och Ryssland ramats in av WTO:s multilaterala regler.

Avbrutet samarbete och sanktioner

Med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Rysslands invasion av Ukraina har EU infört sanktioner mot Ryssland som starkt begränsar handeln (se våra sanktionssidor, länkar i boxen nedan).

Sedan 2014 har Rysslands agerande i Ukraina allvarligt påverkat den bilaterala politiska dialogen. Som ett resultat har några av de politiska dialogerna och mekanismerna för samarbete, inklusive inom handeln, avbrutits.