Hongkong – WTO:s regelverk gäller

EU har inte något frihandelsavtal med Hongkong. Det är WTO:s regelverk som gäller för handeln mellan EU och Hongkong.