Indien–EU – förhandlingar om frihandelsavtal pausade

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien startade 2007, men förhandlingarna har legat nere sedan 2013. Nu pågår diskussioner om att återuppta förhandlingar hösten 2021.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal omfattar inte bara avveckling av tullar, utan även frågor som icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, offentlig upphandling och konkurrens.

Förhandlingarna är nu pausade, men båda sidor försöker hitta lösningar för att kunna fortsätta förhandlingarna. Diskussionerna gäller främst marknadstillträde, tjänster, offentlig upphandling och hållbar utveckling.

EU är fortfarande engagerat i att arbeta för ett ambitiöst, omfattande och balanserat avtal med Indien som svarar på varje parts viktigaste intressen och säkerställer rättvist marknadstillträde och förutsägbara investeringsvillkor.

Pågående diskussioner om handelsfrågor

Ett viktigt instrument i detta arbete är den så kallade underkommissionen för handelsfrågor mellan EU och Indien som sammanträder årligen. Dessutom har ett antal tekniska arbetsgrupper inrättats för att diskutera ett brett spektrum av handelsrelaterade frågor som hälsoskyddsregler för människor, djur och växter (SPS-regler), tekniska handelshinder, jordbruk, och stål.

Indien har varit WTO-medlem sedan 1995 och medlem i Gatt sedan 1948.