Indien–EU – förhandlingar om frihandelsavtal återupptagna

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien har återupptagits efter nio års paus.

Samtalen inleddes redan 2007 men efter sex år och tolv förhandlingsrundor pausades processen i brist på betydande framsteg. 2021 kom dock de båda parterna överens om att återigen börja förhandla om ett ”balanserat, ambitiöst, heltäckande och fördelaktigt” frihandelsavtal. Målet är att kunna avsluta förhandlingarna i slutet av 2023.

Parallellt med förhandlingarna ska även samtal om ett investeringsskyddsavtal och ett avtal om geografiska ursprungsbeteckningar inledas. Ett gemensamt arbete med att komma till rätta med handelsstörande problem på respektive marknad ska också påbörjas.

Under 2022 genomförs tre förhandlingsrundor. Därefter sker en utvärdering om framstegen och ambitionsnivån.

Särskilt viktiga områden för EU:s räkning är marknadstillträde för en rad olika varor, inte minst jordbruksprodukter och livsmedel samt fordon. Även offentlig upphandling, tjänster, immaterialrättsfrågor och inte minst hållbarhet är prioriterade områden.

För Indiens räkning står, förutom förbättrat marknadstillträde för många typer av varor, även personrörlighet och läkemedel i fokus.

Pågående diskussioner om handelsfrågor

Ett viktigt instrument i detta arbete är den så kallade underkommissionen för handelsfrågor mellan EU och Indien som sammanträder årligen. Dessutom har ett antal tekniska arbetsgrupper inrättats för att diskutera ett brett spektrum av handelsrelaterade frågor som hälsoskyddsregler för människor, djur och växter (SPS-regler), tekniska handelshinder, jordbruk, och stål.

Indien har varit WTO-medlem sedan 1995 och medlem i Gatt sedan 1948.