Indien–EU – förhandlingar om frihandelsavtal återupptagna

Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan EU och Indien har återupptagits.

Indien är världens femte största ekonomi och väntas bli världens folkrikaste land under 2023. Förhoppningen är att ett frihandelsavtal ska bidra till att frigöra den fulla potentialen i de ekonomiska relationerna mellan EU och Indien.

EU och Indien är överens om att förhandla om ett ”balanserat, ambitiöst, heltäckande och fördelaktigt” frihandelsavtal. Parallellt med förhandlingarna pågår även samtal om ett investeringsskyddsavtal och ett avtal om geografiska ursprungsbeteckningar.

Under 2022 genomfördes tre förhandlingsrundor. Inför nästa runda utvärderas framstegen och ambitionsnivån.

För EU:s företag är marknadstillträde för en rad olika varor, inte minst jordbruksprodukter och livsmedel samt fordon, särskilt viktiga områden. Även offentlig upphandling, tjänster, immaterialrättsfrågor och inte minst hållbarhet är prioriterade områden.

För Indiens räkning står, förutom förbättrat marknadstillträde för många typer av varor, även personrörlighet och läkemedel i fokus.

Handels- och teknikråd

EU och Indien har kommit överens om att upprätta ett handels- och teknikråd. Detta väntas ge utökade möjligheter till att samverka inom viktiga framtidsfrågor, som 

  • strategisk teknik, digital styrning och digital anslutbarhet
  • miljövänlig energiteknik
  • handel, investeringar och motståndskraftiga värdekedjor.

Pågående diskussioner om handelsfrågor

Ett viktigt befintligt instrument i handelsrelationerna mellan EU och Indien är den så kallade underkommissionen för handelsfrågor som sammanträder årligen. Dessutom har ett antal tekniska arbetsgrupper inrättats för att diskutera ett brett spektrum av handelsrelaterade frågor, såsom hälsoskyddsregler för människor, djur och växter (SPS-regler), tekniska handelshinder, jordbruk och stål.

Kommerskollegium arbetar löpande med handelshinder i länder utanför EU. Vi tar hand om ärenden och undersöker möjliga lösningar. Vi samarbetar med Utrikesdepartementet, EU-kommissionen, branschorganisationer och de svenska ambassaderna i de här frågorna.
Läs mer om hur du kan anmäla handelshinder

Indien omfattas av EU:s tullförmånssystem för utvecklingsländer

Det så kallade allmänna tullförmånssystemet, Generalised Scheme of Preferences (GSP) ger sänkt tull eller noll tull vid import till EU av varor med ursprung i utvecklingsländer. Här ingår också Indien.

Den 1 januari 2023 ändras reglerna för vissa varor med ursprung i Indien. Varorna som då blir dyrare att importera är

  • plaster och plastvaror
  • lädervaror; pälsskinn och konstgjord päls
  • varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; keramiska produkter; glas och glasvaror
  • maskiner och apparater samt mekaniska redskap; elektriska maskiner och apparater, elektrisk materiel samt delar till sådana varor.

Andra varor med ursprung i Indien blir i stället billigare att importera: motorfordon, cyklar, flygplan och rymdfarkoster samt fartyg och båtar.
Beslutet om Indiens GSP-tullar (EU-kommissionens webbplats)

Fler förändringar vid import av varor med ursprung i Indien den 1 januari 2024

EU kommer att besluta om en ny GSP-förordning som ska börja gälla i januari 2024, vilket innebär att ytterligare förändringar i tullförmånerna kommer då.
EU:s förslag till ny GSP-förordning (EU-kommissionens webbplats)