Så kan en produkt märkas med Made in Sweden

Christoffer Wingårdh Utredare

Många företag vill märka sina varor med Made in Sweden för att konsumenterna efterfrågar det. Märkningen kan också signalera kvalitet och därmed ge en konkurrensfördel.  Men vad krävs för att en produkt ska kunna märkas med Made in Sweden? Christopher Wingård, Kommerskollegiums expert på ursprungsregler, berättar vad det är som gäller.

– Det finns inga EU-krav på att produkterna måste vara märkta med Made in Sweden. Däremot kan enskilda länder ha krav. Det kan gälla livsmedel eller textilvaror till exempel. En producent måste alltid ha koll på vad som gäller för just den egna produkten. Något som kan vara svårt eftersom länder sätter sina egna regler på området och det saknas samlad information. I Sverige har vi inget krav på ursprungsmärkning.

Produkten bör exempelvis ha genomgått sin sista betydande bearbetning i Sverige genom att en stor del av varans värde har tillförts i Sverige.

Vart vänder sig företagen för att reda på vad som gäller för produkten?

– EU-kommissionen har information om regler och riktlinjer. Men det kan ofta vara svårtolkat, mycket text och svårt att förstå. Så kontakta gärna ett tullombud, din handelskammare eller oss på Kommerskollegium.

– Vi på Kommerskollegium kan hjälpa företag att hitta rätt information och tolka reglerna men vi gör aldrig själva bedömningen. Det måste företaget själv stå för.

Men om man som företag vill att produkten ska vara märkt med Made in Sweden även om det inte är ett obligatoriskt krav, vad gäller då?

– Eftersom det inte finns något fastslaget regelverk kring märkningen Made i är det upp till var och en att göra en bedömning om produktens ursprung. Kommerskollegiums rekommendation är dock att förhålla sig till EU:s icke-preferentiella (allmänna) ursprungsregler. Dessa ger bra vägledning om vad som kan betraktas som en betydande, det vill säga ursprungsgrundande, bearbetning.

– Då rekommenderar jag alltid att produkten ska ha genomgått sin sista betydande bearbetning i Sverige. Det kan till exempel vara så att företagets bearbetning av den importerade varan gör att slutprodukten får ett annat tullnummer. Men betydande bearbetning kan också innebära att en stor del av varans fabrikspris har tillförts i Sverige.

– Det räcker alltså inte att paketera om en vara och att sedan märka den med Made in Sweden. Det är inte en tillräckligt avancerad bearbetning. Tillverkningen måste både tillföra något som gör att värdet stiger och vara baserad på någon särskild teknik eller kunskap som företaget använder.