Så kan en produkt märkas med Made in Sweden

Christoffer Wingårdh Utredare

Många företag vill märka sina varor med Made in Sweden för att konsumenterna efterfrågar det. Märkningen kan också signalera kvalitet och därmed ge en konkurrensfördel.  Men vad krävs för att en produkt ska kunna märkas med Made in Sweden? Christopher Wingård, Kommerskollegiums expert på ursprungsregler, berättar vad det är som gäller.

– Det finns inga EU-krav på att produkterna måste vara märkta med Made in Sweden. Däremot kan enskilda länder ha krav. Det kan gälla livsmedel eller textilvaror till exempel. Som producent gäller det som alltid att ha koll på vad som gäller för just den egna produkten. I Sverige har vi inget krav på ursprungsmärkning.

Produkten ska ha genomgått en betydande sista bearbetning i Sverige till exempel genom att en stor del av varans pris har tillförts i Sverige.

Vart vänder sig företagen för att reda på vad som gäller för produkten?

– EU-kommissionen har information om regler och vägledande riktlinjer. Men det kan ofta vara svårtolkat, mycket text och svårt att förstå. Så kontakta gärna ett tullombud eller oss på Kommerskollegium.

– Vi på Kommerskollegium kan hjälpa företag att hitta rätt info och tolka reglerna men vi gör aldrig själva bedömningen. Det måste företaget själv stå för.

Men om man som företag vill att produkten ska vara märkt med Made in Sweden även om det inte är ett obligatoriskt krav, vad gäller då?

– Då gäller att produkten ska ha genomgått en betydande sista bearbetning i Sverige. Det kan till exempel vara så att företagets bearbetning av den importerade varan gör att slutprodukten får ett annat tullnummer. Men betydande bearbetning kan också innebära att en stor del av varans fabrikspris har har tillförts i Sverige.

– Det räcker alltså inte att paketera om en vara och att sedan märka den med Made in Sweden. Det är inte en tillräckligt avancerad bearbetning. Tillverkningen måste både tillföra något som gör att värdet stiger och vara baserad på någon särskild teknik eller kunskap som företaget använder.

Har du frågor om ursprungsregler?

Kontakta gärna mig så svarar jag på frågor om ursprungsregler och produktmärkningen Made in Sweden.

Christopher Wingård

Telefon: 08-690 48 61

Kontaktformulär

Relaterad information