Nya Zeeland–EU – förhandlingar om frihandelsavtal pågår

EU inledde i juli 2018 förhandlingar om ett frihandelsavtal med Nya Zeeland. Under 2019 hölls fyra förhandlingsrundor där framsteg gjordes på de flesta områden. Förhandlingar förväntas pågå under hela 2020.

Avtalet kommer blanda annat att omfatta handel med varor, tjänster och investeringar, offentlig upphandling, tekniska handelshinder, hälsoskyddsregler för människor, djur och växter (SPS-regler) samt immateriella rättigheter.

Sveriges export till Nya Zeeland låg år 2018 på 1,8 miljarder kronor.

  • Vår största export är verkstadsprodukter, varav maskiner och apparater utgör den största varugruppen – 44 procent av den totala exporten.
  • Sveriges varuimport från Nya Zeeland består framför allt av livsmedel och drycker, som utgör 81 procent av den totala importen.
  • De största sektorerna för Sveriges tjänsteexport till Nya Zeeland är transporttjänster, telekomtjänster och övriga affärstjänster.

Hållbarhet en del i avtalet

EU och Sverige prioriterar arbetet med att nå FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och därför innehåller de flesta moderna frihandelsavtal idag hållbarhetskapitel. Det kommer också vara fallet med Nya Zeeland. EU-kommissionens konsekvensanalys för hållbarhet identifierar områden där avtalsparterna kan behöva göra specifika åtaganden för att hantera avtalets potentiella påverkan och möjliga framtida samarbetsområden. Gå till konsekvensanalysen om hållbarhet för EU-Nya Zeeland-avtalet.

Svenska intressen i förhandlingarna

Företag och organisationer har haft möjlighet att lämna synpunkter på vad de ansåg viktigt att ta upp i förhandlingarna mellan EU och Nya Zeeland. Synpunkterna utgör en del av Kommerskollegiums analys av svenska intressen som lämnades till regeringen inför förhandlingarna. Läs analysen av svenska intressen.