Tullsänkningar vid import till EU

För att ta reda på vad som gäller för din vara när den importeras till EU, behöver du veta vilken kategori varan tillhör i Ceta. Den informationen hittar du i EU:s tullbindningslista (tillhör bilaga 2-A i Ceta), i kolumnen "avvecklingskategori".

Så här läser du tullbindningslistan

Varan finns inte med

Det innebär att din vara kan importeras tullfritt till EU - förutsatt att varan uppfyller ursprungsreglerna. Det här gäller de flesta industrivaror samt ett stort antal jordbruksvaror och livsmedel.

Varan tillhör kategori A med anmärkning TQB1,TQB2, TQB3, TQP, TQCW, TQSC, TQCod eller TQShrimp

För vissa produkter är importen till EU tullfri för en begränsad kvantitet, en så kallad tullkvot. Avtalet innehåller tullkvoter vid import till EU för fryst torsk, bearbetade räkor, nötkött, griskött, sockermajs och vete. Vilka tullnummer som omfattas av tullkvoterna och hur stora tullkvoterna är kan du se i bilaga 2-A, artikel 7-15.

Varan tillhör kategori B

För varor i kategori B avvecklas tullarna stegvis tills varorna blir helt tullfria. Sänkningen sker i fyra steg: 21 september 2017 och sedan 1 januari varje år fram till 2020. Tullen blir noll den 1 januari 2020.

Varan tillhör kategori C

För varor i kategori C avvecklas tullarna stegvis tills varorna blir helt tullfria. Sänkningen sker i sex steg: 21 september 2017 och sedan 1 januari varje år fram till 2022. Tullen blir noll den 1 januari 2022.

Varan tillhör kategori D

För varor i kategori D avvecklas tullarna stegvis tills varorna blir helt tullfria. Sänkningen sker i åtta steg: 21 september 2017 och sedan 1 januari varje år fram till 2024. Tullen blir noll den 1 januari 2024.

Varan tillhör kategori E med anmärkning SSÅ

Tullarna tas varken bort eller sänks på varor i kategori E. För dessa varor förändras alltså inte tillträdet till den kanadensiska marknaden med Ceta.

Varan tillhör kategori AV0+EP

För varor i denna kategori tas värdetullen bort (det vill säga den procentuella tullen). De specifika tullar som gäller till följd av EU:s ingångspriser för vissa färska eller beredda frukter och grönsaker ska gälla även fortsättningsvis.

Mer info: läs bilaga 2-A i sin helhet

Notera: Den här guiden syftar till att hjälpa dig att lättare hitta i Ceta. Det är dock endast avtalstexten som är publicerad i Official Journal som är juridiskt bindande.