Håll dig informerad om handelspolitiska skyddsinstrument

Är ditt företag drabbat eller riskerar företaget att bli drabbat av antidumpingåtgärder eller av något annat handelspolitiskt skyddsinstrument? Här går det att få mer information om vad som gäller eller är på gång.

Åtgärder mot import till EU

EU-kommissionens databas för handelspolitiska skyddsinstrument

Pågår det någon undersökning eller omfattas en produkt redan av en handelspolitisk åtgärd? Sök på produktnamn eller produktens varukod (KN-nummer med åtta siffror) i EU-kommissionens databas för handelspolitiska skyddsinstrument

EU:s lagstiftning, kungörelser och information om handelspolitiska skyddsinstrument

Det är först när Europeiska unionens officiella tidning EUT publicerat beslutet om att använda antidumpningsåtgärder eller något annat handelspolitiskt skyddsinstrument som det träder i kraft. Lagstiftning, kungörelser och information om handelspolitiska skyddsinstrument uppdelade per år

Prenumerera på EU:s nyheter om nya undersökningar

Europeiska unionens officiella tidning EUT informerar även om alla pågående undersökningar som kan leda till att EU använder något av de handelspolitiska skyddsinstrumenten. Dessa går att prenumerera på via RSS. Prenumerera på EU:s nyheter om nya undersökningar som kan leda till användning av de handelspolitiska skyddsinstrumenten

Prenumerera på EU:s nyheter avgränsat till en särskild produkt

Du kan även prenumerera så att du får alla nyheter som rör just undersökningen av en särskild produkt. Här ett exempel som gäller gjutjärn 

Tullverket

På Tullverkets webbplats publiceras information om antidumpning och andra handelspolitiska skyddsinstrument. Tullverkets information om handelspolitiska skyddsåtgärder

Tulltaxan

När det gäller handelspolitiska skyddsinstrument är det vanligt att det finns individuella tullsatser för import från olika företag i ett visst land.
Hos Tullverket kan du också ta reda på om du ska betala extratull för din vara. Genom att klicka på "tilläggskod" ser du vilket/vilka företag som berörs av en viss tullsats. Tulltaxan

Åtgärder mot export från EU

EU:s lista över alla åtgärder riktade mot EU

På EU-kommissionens webbplats finns en sökbar lista över alla åtgärder mot EU som är i kraft samt allt pågående undersökningar. Här kan man också prenumerera via RSS på nyheter som rör ett visst produktområde, till exempel kemikalier, livsmedel och textilprodukter. 
EU:s lista över alla åtgärder riktade mot EU

Vägledningen Handelspolitiska skyddsinstrument – hur fungerar det?

EU-kommissionen har gett ut en vägledning till företag vars export är föremål för en utredning som kan leda till handelspolitiska åtgärder.