Håll dig informerad om handelspolitiska skyddsinstrument

Är ditt företag drabbat eller riskerar företaget att bli drabbat av antidumpingåtgärder eller av något annat handelspolitiskt skyddsinstrument? Här går det att få mer information om vad som gäller eller är på gång.

Åtgärder mot import till EU

EU-kommissionens databas för handelspolitiska skyddsinstrument

Pågår det någon undersökning eller omfattas en produkt redan av en handelspolitisk åtgärd? Sök på produktnamn eller produktens varukod (KN-nummer med åtta siffror) i EU-kommissionens databas för handelspolitiska skyddsinstrument

EU:s lagstiftning, kungörelser och information om handelspolitiska skyddsinstrument

Det är först när Europeiska unionens officiella tidning EUT publicerat beslutet om att använda antidumpningsåtgärder eller något annat handelspolitiskt skyddsinstrument som det träder i kraft. Lagstiftning, kungörelser och information om handelspolitiska skyddsinstrument uppdelade per år

Tullverket

På Tullverkets webbplats publiceras information om antidumpning och andra handelspolitiska skyddsinstrument. Tullverkets information om antidumpningstull och utjämningstull

Tulltaxan

När det gäller handelspolitiska skyddsinstrument är det vanligt att det finns individuella tullsatser för import från olika företag i ett visst land.
Hos Tullverket kan du också ta reda på om du ska betala extratull för din vara. Genom att klicka på "tilläggskod" ser du vilket/vilka företag som berörs av en viss tullsats. Tulltaxan

Åtgärder mot export från EU

EU:s lista över alla åtgärder riktade mot EU

På EU-kommissionens webbplats finns en sökbar lista över alla åtgärder mot EU som är i kraft och alla pågående undersökningar.

EU:s lista över alla åtgärder riktade mot EU

EU-kommissionens informationssida om handelspolitiska skyddsinstrument

Vill du läsa mer om hur handelspolitiska skyddsinstrument fungerar? Gå till EU-kommissionens sida Trade Defence