Ursprungsreglerna i EU:s avtal med Vietnam

Frihandelsavtalet med Vietnam innebär att nästan alla tullar i handeln mellan EU och Vietnam kommer att försvinna. Vissa från dag ett, andra trappas ned över ett antal år. Men för att kunna dra nytta av de lägre tullarna krävs det att ursprungsreglerna är uppfyllda. Från den 1 januari 2023 är det frihandelsavtalets regler som fullt ut gäller då EU:s GSP-program har fasats ut.

Ursprungsregler finns i varje frihandelsavtal och är en slags garanti för att tullfördelarna endast kan utnyttjas av avtalsparterna. Avtalets ursprungsregler slår fast hur omfattande bearbetning en vara måste gå igenom, i antingen EU eller Vietnam, för att ges ursprungsstatus. Ursprungsstatusen garanteras sedan via ett särskilt ursprungsintyg.

Ursprungsreglerna

Ursprungsreglerna i avtalet med Vietnam känns överlag igen från EU:s andra frihandelsavtal. Bland de allmänna villkoren kan noteras:

  • Bilateral kumulation endast med undantag för vissa vävnader från Korea (artikel 3, punkt 7). 
  • Det är möjligt att splittra försändelser i tredje land, alltså ingen direkttransportsregel i avtalet.
  • Toleransregeln möjliggör användande av 10 procent icke-ursprungsmaterial (artikel 5, punkt 3).
  • Vid export från EU gäller ursprungsförsäkran enligt Rex (system för registrerade exportörer som vill bevisa ursprung).
  • Ursprungsdeklarationer kan förekomma vid försändelser på ett värde under 6 000 euro.
  • Vietnam kommer använda sig av ett klassiskt EUR.1-certifikat vid export.

För mer information om ursprungsbevis och –verifikationer

Bilateral kumulation

En insatsvara som har ursprung i den ena parten i ett frihandelsområde kan användas för vidare bearbetning av den andra parten. Slutprodukten uppnår ursprungskraven utan att tillräcklig bearbetning måste ha ägt rum i det senare landet.

Handel A-Ö

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.

Alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Läs hela ordförklaringen Stäng ordförklaringen

Bearbetningskrav

Bearbetningskraven i avtalet finns som vanligt samlade i en särskild bilaga till ursprungsprotokollet (Bilaga II). Den som är van vid att använda EU:s andra frihandelsavtal kommer att känna igen sig i mycket av innehållet:

  • "Helt framställd" är grundkravet för de flesta jordbruks- och livsmedelsprodukter. Särskilda gränser för exempelvis socker och mejeri anges i procent av varans vikt.
  • Särskilda tekniska bearbetningskrav finns för kemikalier och textilier, vilket är standard numera. För textilier gäller som vanligt kravet på dubbel bearbetning.
  • Flera produktkategorier har två olika bearbetningskrav som en tillverkare kan välja mellan, ofta en värderegel och en nummerväxlingsregel.

Hela ursprungsprotokollet på svenska

Mer information

EU-kommissionens information om ursprungsreglerna (på engelska)

Har du frågor om ursprungsreglerna i handelsavtalet?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Christopher Wingård

Telefon: 08-690 48 00

Öppna eller stäng kontaktformuläret

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas