Hitta Kanadas importtullsatser i Access2Markets

Vill du ta reda på din varas tullkod eller vilken tullsats som importören i Kanada ska betala? Access2Markets är ett verktyg från EU-kommissionen som underlättar för europeiska företag som vill exportera eller importera. I databasen finns:

 • Information om gällande tullsatser
 • Relevanta dokument och andra krav för att kunna exportera eller importera från/till EU.
 • Problem (handelshinder) som kan upplevas på marknader utanför EU
 • Handelsstatistik
 • Handelsprocedurer
 • Marknadsinformation

Sökguide

Hitta Kanadas importtullsats för din produkt

 1. Gå till Access2Markets.
 2. Fyll i Ursprungslandet och sedan "Kanada" i fältet för destinationsland (country of destination)
 3. Fyll i produktnamnet eller HS-koden/tull-koden i fältet "Product name or HS code" och klicka på "Search".
 4. I sökresultatet hittar du din produkts tullkod och olika typer av importtullar. Den tullsats som är relevant för dig finns i kolumn EU, som listar tullar som tillämpas för importer till Kanada av produkter som har ursprung i EU.
 5. Ursprungsregler: Klicka på Rules of Origin Rosa (kolumnen till höger) för att simulera om dina produkter uppfyller ursprungsreglerna och få information om den ursprungsregel som din produkt måste uppfylla för att kunna importeras med tullsatsen som anges i kolumn EU.
 6. Procedurer och dokument: Under fliken ”Procedures and formalities” (kolumnen till höger) hittar du information om vilka dokument behövs för att kunna exportera till Kanada (inklusive särskilda krav).