Direktinvesteringar – tillgångar och flöden

Hur stora tillgångar har svenska företag i utlandet ? Har tillgångarna ökat eller minskat? För hur många miljarder kronor brukar svenska företag investera i andra länder per år? Vilket land investerar mest i Sverige? Det kan du se i de här två diagrammen.

Källa: SCB och Kommerskollegium

Inflöden är de investeringar som utländska företag har gjort i Sverige. Utflöden är de svenska företagens investeringar utomlands. Källa: SCB och Kommerskollegium
Om statistiken

Läs mer om direktinvesteringar

En direktinvestering sker när ett företag startar eller köper upp ett företag i ett annat land. Läs mer här: Direktinvesteringar