Sveriges direktinvesteringar med Storbritannien

Storbritanniens direktinvesteringar i Sverige står för en stor andel av de totala utländska direktinvesteringarna i Sverige. På den här sidan kan du följa utvecklingen under de senaste åren.

Sveriges direktinvesteringar med Storbritannien

Diagrammet visar svenska direktinvesteringstillgångar i Storbritannien respektive brittiska tillgångar i Sverige i miljarder kronor.

 

Mellan 2010–2019 har Storbritanniens direktinvesteringstillgångar i Sverige ökat med 49 procent. Under samma period växte svenska direktinvesteringstillgångar i Storbritannien med 48 procent. På grund av en eftersläpning i statistiken finns ännu bara statistik till och med 2019. Statistiken för 2020 släpps senare under 2021.

Storbritanniens andel av de totala direktinvesteringarna

Diagrammen visar Storbritanniens andel av Sveriges totala flöden av direktinvesteringar. Den första bilden visar Storbritanniens andel av Sveriges totala direktinvesteringar, den andra bilden visar Storbritanniens andel i förhållande till Sveriges direktinvesteringar med alla EU-länder.


Vad är direktinvesteringar?

Här kan du läsa om vad direktinvesteringar är och hur Kommerskollegium arbetar med detta:
Direktinvesteringar