Kapitel 16: Elektronisk handel

Detta kapitel omfattar handel som sker elektroniskt (e-handel), till exempel nätshopping. Kapitlet innehåller regler som garanterar att personuppgifter skyddas vid e-handel. EU och Kanada har kommit överens om att tullar inte får tas ut på en leverans som sänds på elektronisk väg. Dessutom är partnerna överens om att främja utvecklingen av elektronisk handel sinsemellan, genom att samarbeta i frågor som rör e-handel, till exempel för att motarbeta skräppost.