Fakturera Kommerskollegium med e-faktura

Från den 1 april 2019 ska du som är leverantör till Kommerskollegium skicka oss en e-faktura. Här beskriver vi hur du ska gå till väga.

Uppgifter du behöver

Kommerskollegiums adress i e-fakturanätverket Peppol: 0007:2021002007

Vi tar emot Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) samt Svefaktura 5A 2.0 (faktura och kreditnota).

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-ID finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats.

Om ni inte kan skicka elektroniska fakturor till oss via Peppol (till exempel om ni redan har en annan e-fakturaleverantör) finns möjlighet att skicka med transportprofil Bas, via vissa leverantörer, direktintegration eller Visma Proceedos leverantörsportal. Alternativen beskrivs nedan.

Svefaktura med transportprofil Bas

Här är de tekniska uppgifter ni behöver för att skicka Svefaktura till oss via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.

  • E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  • Vår partsidentitet: 2021002007 (vårt organisationsnummer)
  • Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
  • Teknisk mottagningsadress: https://www.proceedo.net/ebms/in/1027

Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI:s 
webbplats

Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med den. Operatören behöver registrera Kommerskollegiums partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

Vissa leverantörer väljer att själva bygga en mjukvara som kan skicka elektroniska fakturor med SFTI:s Transportprofil BAS 2.0. Denna mjukvara ska då skicka fakturorna till den mottagningsadress och partsidentitet som finns angivet ovan.

Svefaktura via vissa operatörer

Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:

  • Inexchange
  • Pagero
  • Visma SPCS
  • Crediflow
  • Tieto
  • BGC (SEB, Handelsbanken; Swedbank, Danske bank)

En förutsättning är att fakturorna skickas i formatet SFTI Svefaktura. Ni kontaktar aktuell operatör och anmäler att fakturorna ska skickas till oss via Statens servicecenter.

Integration

Om ni som leverantör har stöd för att skicka e-fakturor direkt från er till oss som myndighet, och om det rör sig om en större volym e-fakturor (fler än 100 årligen), kan det vara kostnadseffektivt att sätta upp en direktintegration för Svefaktura mellan er och Visma Proceedo. En sådan integration måste beställas av Kommerskollegium via Statens servicecenter. Kontakta oss för detta.

Leverantörsportal

Är inget av ovanstående alternativ passande för er kan ni istället kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att kunna skicka e-faktura till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta oss så skickar vi er en inbjudan till leverantörsportalen Visma Supplier Center.

Myndigheternas skyldigheter att hantera e-fakturor

Alla myndigheter i Sverige är skyldiga att hantera fakturor i formatet Peppol BIS billing 3.0. Det följer av lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Kommerskollegium använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Frågor om fakturor till Kommerskollegium?

Kontakta mig så hjälper jag till.

Laila Niemelä

Telefon: 08- 690 48 96

Kontaktformulär