Konferenser och seminarier

Kommerskollegiums seminarier tar upp viktiga frågor inom EU:s inre marknad, utrikeshandeln och handelspolitiken. Vi utgår från våra utredningar och vår expertis och bjuder in till bredare diskussioner.