Seminarier

Kommerskollegiums seminarier tar upp viktiga skeenden inom EU:s inre marknad, utrikeshandeln och handelspolitiken. Vi utgår från våra utredningar och vår expertis och bjuder in till bredare diskussioner.

myror på gröna blad bär föda


10 maj: Hur gränslös ska inre marknaden vara efter pandemin? (Europadagen)

Pandemin har satt EU:s inre marknad och den fria rörligheten på prov. Hur kan den inre marknaden stärkas och utvecklas för att få bättre uthållighet? Hur ser vi till att få en smidighet i transporter, resande och utbyte mellan EU:s medlemsländer? Vår gd Anders Ahnlid diskuterar tillsammans med Christian Danielsson, chef för EU-kommissionen i Sverige, Oscar Wåglund Söderström, internationell chef på TCO, Therese Guovelin, förste vice ordförande LO, Anna Stellinger, chef för internationella frågor Svenskt Näringsliv.

Hela progammet och länkar till seminariet finner du Europadagens webbsida


Se Kommerskollegiums seminarier på Youtube

Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris?

Coronapandemin har haft stor påverkan på leverans- och produktionskedjorna inom EU. Vissa sektorer berördes så mycket att de fick stänga ner produktion tillfälligt. Men hur kan vi garantera att det inte uppstår brist på varor inom EU? Suzanne Håkansson, Astra Zeneca, Per Altenberg, Kommerskollegium diskuterar. Vår gd Anders Ahnlid modererar. Seminariet hölls den 5 maj och kommer inom kort att finnas tillgängligt på Youtube.

Är EU:s inre marknad anpassad till företagens verklighet?

Var går gränsen för vad EU och medlemsländerna får och inte får göra – det är en fråga som är särskilt aktuell i coronatider. Kristin Hedlund på Mölnlycke berättar om företagets erfarenheter och Agnès Courades Allebeck från Kommerskollegium berättar om den EU-rättsliga analysen av åtgärderna som EU-länderna tog till. Vår generaldirektör, Anders Ahnlid, modererar.
Är EU:s inre marknad anpassad till företagens verklighet? (12 april)


Seminarier vi deltar i

Här publicerar vi ett urval av seminarier där Kommerskollegium medverkar eller har medverkat som talare.

18 maj: corona och handeln, EU efter brexit

Arrangör: Internationellt forum
Våra experter på frihandelsavtal Anna Sabelström och Emma Sävenborg talar om hur coronapandemin påverkat handeln, om EU efter brexit och om vaccinnationalism. 
Arrangör: Handelskammaren Mälardalen

21 maj: How to improve workers’ rights in China while doing business

Arrangör: TCO

Karolina Zurek, expert på hållbarhetsfrågor kopplat till handel, deltar i paneldiskussion om vad som behövs för att förbättra situtionen för mänskliga rättigheter i Kina.

Se i efterhand

UK, Sweden & Finland – free trading partners (25 mars 2021)
Vår generaldirektör, Anders Ahnlid, talar bland annat om digitalisering och handel.
Arrangör: Hanaholmen

28 dagar senare – vilka är de första konsekvenserna av brexit? (28 januari 2021)
Christopher Wingård är expert på det nya frihandelsavtalet mellan Storbritannien och EU. Här berättar han om det nya avtalet och om vanliga missförstånd som kan uppstå.
Arrangör: Västsvenska handelskammaren