Seminarier

Kommerskollegiums seminarier tar upp viktiga skeenden inom EU:s inre marknad, utrikeshandeln och handelspolitiken. Vi utgår från våra utredningar och vår expertis och bjuder in till bredare diskussioner.

Se Kommerskollegiums seminarier i efterhand


Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris?

Per Altenberg_Suzanne Hakansson AstraZeneca.jpg

Per Altenberg, Kommerskollegium, Suzanne Håkansson, Astra Zeneca.

Coronapandemin har haft stor påverkan på leverans- och produktionskedjorna inom EU. Vissa sektorer berördes så mycket att de fick stänga ner produktion tillfälligt. Men hur kan vi garantera att det inte uppstår brist på varor inom EU?

Suzanne Håkansson, Astra Zeneca, Per Altenberg, Kommerskollegium diskuterar. Vår gd Anders Ahnlid modererar.
Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris? (5 maj)

 

Är EU:s inre marknad anpassad till företagens verklighet?

Agnes CL_Kristin Hedlund Molnlycke .jpg

Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium, Kristin Hedlund, Mölnlycke.

Var går gränsen för vad EU och medlemsländerna får och inte får göra – det är en fråga som är särskilt aktuell i coronatider. Kristin Hedlund på Mölnlycke berättar om företagets erfarenheter och Agnès Courades Allebeck från Kommerskollegium berättar om den EU-rättsliga analysen av åtgärderna som EU-länderna tog till. Vår generaldirektör, Anders Ahnlid, modererar.
Är EU:s inre marknad anpassad till företagens verklighet? (12 april)

 

Andra seminarier som Kommerskollegiums experter medverkar i – var med i realtid eller se i efterhand

Avtalet mellan Storbritannien och EU | Emma Sävenborg