Seminarier

Kommerskollegiums seminarier tar upp viktiga skeenden inom EU:s inre marknad, utrikeshandeln och handelspolitiken. Vi utgår från våra utredningar och vår expertis och bjuder in till bredare diskussioner.

Europadagen: Vad är grejen med EU:s inre marknad?

europadagens eventbild och porträtt på waltraud heinrich

Waltraud Heinrich, Kommerskollegium

Vår EU-rättsjurist Waltraud Heinrich talade om den fria rörligheten inom EU när Europadagen firades i Stockholm.

– Utifrån mitt arbete i Solvit, där vi hjälper EU-medborgare och -företag som stöter på problem med den fria rörligheten i EU, kommer jag att ge exempel på en del fri-rörlighets-situationer, som jag hoppas gör ämnet spännande och lättförståeligt.

Se seminariet i efterhand på Youtube

 

Webbinarium för företag: Sanktionerna mot Ryssland

Tre personer i filmstudio

Magnus Andersson, Michael Koch och Karolina Lek, Kommerskollegium

I webbinariet svarar vi på företagsfrågor om EU:s sanktioner mot Ryssland. 

På webbinariet medverkade även Hanna Björklund och Stefan Villa, Inspektionen för strategiska produkter, ISP.

Webbinariet genomfördes den 9 mars 2022. Se webbinariet på Youtube.
Ett urval frågor och svar som kan vara till nytta för företag finns på vår sida om sanktionerna mot Ryssland.

 

Så kan ett klimatavtal i WTO bidra till klimatomställningen

Emilie Eriksson, Kommerskollegium

Kommerskollegium pekar på vad som bör inkluderas i ett WTO-avtal för klimatet, till exempel tullfrihet för klimatvänliga varor och deras insatsvaror. Varorna är viktiga för klimatomställningen och en ökad handel bidrar till att klimatsmart teknologi sprids till fler länder. Analysen visar också hur ett avtal juridiskt kan utformas utifrån dagens WTO-regler och hur ett avtal skulle kunna utformas för utvecklingsländernas behov.
Se seminariet från WTO Public Forum på Youtube (1 oktober 2021)

Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris?

Per Altenberg_Suzanne Hakansson AstraZeneca.jpg

Per Altenberg, Kommerskollegium, Suzanne Håkansson, Astra Zeneca

Coronapandemin har haft stor påverkan på leverans- och produktionskedjorna inom EU. Vissa sektorer berördes så mycket att de fick stänga ner produktion tillfälligt. Men hur kan vi garantera att det inte uppstår brist på varor inom EU?

Suzanne Håkansson, Astra Zeneca, Per Altenberg, Kommerskollegium diskuterar. Vår gd Anders Ahnlid modererar.
Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris? (5 maj 2021)

 

Andra seminarier som Kommerskollegiums experter medverkar i – var med i realtid eller se i efterhand

Handel och antibiotikaresistens | Björn Strenger