Konferenser och seminarier

Kommerskollegiums seminarier tar upp viktiga skeenden inom EU:s inre marknad, utrikeshandeln och handelspolitiken. Vi utgår från våra utredningar och vår expertis och bjuder in till bredare diskussioner.

kungstradgarden-2-1_webb_high.jpg


Building trade policy on contemporary science: The 2023 Heckscher-Ohlin Conference, 11 maj 2023

Den här konferensen sätter ljuset på samtida ekonomisk forskning och dess betydelse för handelspolitiska beslut. Konferensen i sin helhet kommer att hållas på engelska.
Läs mer och anmäl dig