Seminarier

Kommerskollegiums seminarier tar upp viktiga skeenden inom EU:s inre marknad, utrikeshandeln och handelspolitiken. Vi utgår från våra utredningar och vår expertis och bjuder in till bredare diskussioner.

Så kan ett klimatavtal i WTO bidra till klimatomställningen

Under seminariedagarna WTO Public Forum, den 28 september–1 oktober, medverkade Kommerskollegium med sin senaste (planerad publicering i slutet av november) analys om hur ett avtal inom WTO skulle kunna bidra till att nå klimatmålen.

– Det finns mycket som WTO och dess medlemmar kan åstadkomma för att bidra till klimatarbetet. Det är viktigt att arbetet startar så fort som möjligt. Vår utredning visar olika möjligheter att förhandlingsvägen komma vidare i det här arbetet, säger Emilie Eriksson, som medverkade vid WTO Public Forum.

– Vi lyfter fram vad som bör inkluderas i ett WTO-avtal för klimatet, till exempel tullfrihet för klimatvänliga varor och deras insatsvaror. Varorna är viktiga för klimatomställningen och en ökad handel bidrar till att klimatsmart teknologi sprids till fler länder. Vi har också utrett hur ett avtal rent juridiskt kan utformas utifrån dagens WTO-regler och hur ett avtal skulle kunna utformas för utvecklingsländernas behov.

Se seminariet på Youtube


WTO:s tvistlösningsorgan – dags att gå vidare

Anders Ahnlid, generaldirektör för Kommerskollegium, medverkade i WTO Public Forums seminarium med titeln Time to agree, not disagree: Imperative of reforming the WTO’s appellate body.

Se seminariet om WTO:s tvistlösning på Youtube

 

Se Kommerskollegiums seminarier i efterhand


Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris?

Per Altenberg_Suzanne Hakansson AstraZeneca.jpg

Per Altenberg, Kommerskollegium, Suzanne Håkansson, Astra Zeneca.

Coronapandemin har haft stor påverkan på leverans- och produktionskedjorna inom EU. Vissa sektorer berördes så mycket att de fick stänga ner produktion tillfälligt. Men hur kan vi garantera att det inte uppstår brist på varor inom EU?

Suzanne Håkansson, Astra Zeneca, Per Altenberg, Kommerskollegium diskuterar. Vår gd Anders Ahnlid modererar.
Hur säkrar vi en trygg EU-försörjning av varor under en kris? (5 maj)

 

Är EU:s inre marknad anpassad till företagens verklighet?

Agnes CL_Kristin Hedlund Molnlycke .jpg

Agnès Courades Allebeck, Kommerskollegium, Kristin Hedlund, Mölnlycke.

Var går gränsen för vad EU och medlemsländerna får och inte får göra – det är en fråga som är särskilt aktuell i coronatider. Kristin Hedlund på Mölnlycke berättar om företagets erfarenheter och Agnès Courades Allebeck från Kommerskollegium berättar om den EU-rättsliga analysen av åtgärderna som EU-länderna tog till. Vår generaldirektör, Anders Ahnlid, modererar.
Är EU:s inre marknad anpassad till företagens verklighet? (12 april)

 

Andra seminarier som Kommerskollegiums experter medverkar i – var med i realtid eller se i efterhand

Handel och antibiotikaresistens | Björn Strenger

Avtalet mellan Storbritannien och EU | Emma Sävenborg