Kapitel 14: Internationella sjötransporttjänster

I det här kapitlet fastställs ramarna för att reglera marknaden för internationella sjötransporttjänster mellan EU och Kanada. Det omfattar åtgärder för att säkerställa en rättvis och likvärdig tillgång till hamnar och hamntjänster, till exempel bogsering och lotsning, för varandras handelsfartyg.