Standarder efter brexit

Storbritannien har lämnat EU:s inre marknad och kan framöver komma att använda andra standarder än de som används inom EU. Det kan i vissa fall göra det lite svårare för företag att veta vad som gäller.

Brittiska BSI, British Standards Institution, kommer sannolikt att fortsätta som medlem i europeiska CEN och Cenelec. Detta avgörs i november 2021. Många av de standarder som gäller i EU kommer därför sannolikt att vara de samma i Storbritannien. En del av standarderna används till stöd för lagstiftning som CE-märkning i EU och UKCA-märkning i Storbritannien.

Brittiska regler för UKCA-märkning speglar än så långe de som gäller för CE-märkning, men det är viktigt att tänka på att det inte är samma regler. En försäkran för UKCA ska hänvisa till brittiska regler. På samma sätt som harmoniserade standarder kan användas för att uppfylla kraven för CE-märkning kan ”designated standards” användas för UKCA-märkning. Detta kan, men behöver inte vara samma standarder.