Handelsavtalet mellan Sydkorea och EU – sälja och köpa tjänster

Avtalet mellan EU och Sydkorea syftar till att skapa gemensamma och förutsägbara regler för tjänstehandel och investeringar (bland annat villkoren för företag att etablera sig) och att undanröja onödiga handelshinder.

Avtalet bidrar till att skapa ett förutsägbart, transparent och säkert handels- och investeringsklimat. Avtalet garanterar att tjänsteföretag från Sverige och andra EU-länder har tillträde till den sydkoreanska marknaden och att de ska behandlas på samma sätt som sydkoreanska företag.

Sydkorea har gjort långtgående åtaganden (ett löfte om öppenhet) inom de flesta tjänstesektorer som täcks av avtalet, både när det gäller tjänstehandel som säljs över gränsen och när företag väljer att etablera sig i Sydkorea. Tjänstesektorer som täcks av avtalet är bland annat:

  • Telekommunikationstjänster
  • Konsulttjänster
  • Bokföringstjänster
  • Miljötjänster
  • Sjötransport
  • Distributionstjänster

Generellt sett är Sydkoreas åtaganden långtgående och de flesta sektorer har inga begränsningar. I vissa sektorer har dock Sydkorea infört begränsningar, bland annat i en del yrkesmässiga tjänster, telekom och finansiella tjänster.

De sektorer som inte täcks av avtalet är audiovisuella tjänster, flygtransporter, posttjänster, hälsovårds- och sociala tjänster. Dessutom är vissa undersektorer undantagna, till exempel utbildningstjänster, vägtransport och affärstjänster.

Sydkorea garanterar att europeiska företag kan etablera sig inom tillverkningsindustrin, gruvdrift och sektorerna jordbruk, jakt och skogsbruk (med undantag för risodling). Däremot har Sydkorea gjort begränsade åtaganden för elektricitet, gas- och vattenförsörjning.

Detta finns inte med i avtalet mellan EU och Sydkorea

I avtalet finns inte någon information om stora delar av den nationella lagstiftningen som du som exporterar tjänster till Sydkorea måste följa. Det finns exempelvis inte någon information i avtalet om:

  • kvalifikationer
  • licenser och tillstånd
  • arbetsrättslig lagstiftning
  • konsumentlagstiftning