Så här tillämpar du avtalet

Frihandelsavtalet  har varit i kraft provisoriskt sedan 2011 och ratificerades i december 2015. En stor del av tullarna i handeln mellan parterna har tagits bort, samtidigt som gemensamma och förutsägbara regler skapas för tjänstehandel och investeringar, och försäkrar att svenska företag kan delta i offentliga upphandlingar i Sydkorea.